1.000 på NyGIV-samlinger

Kommunene i Buskerud har vist store interesse for kompetanseheving av lærere og ledere i NyGIV-regi.

Denne høsten har NyGIV Overgangsprosjektet arrangert skoleringssamlinger for lærere, skoleledere, rådgivere og pedagogisk- psykologisk tjeneste i ungdomstrinnet og videregående opplæring i fylket.

NyGIV er et samarbeid mellom stat, fylke og kommune for å få flere elever til å gjennomføre og bestå videregående opplæring - Overgangsprosjektet er en av tre satsinger i NyGIV.

Verktøy i klasserommet 

I den forbindelse legger Buskerud fylkeskommune til rette for skolering, og gir lærerne verktøy til direkte bruk i klasserommet. 

- Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra lærere og ledere om at denne videreutdanningen treffer, og at den når målgruppa, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Totalt arrangeres det 20 kursdager i hele fylket med i underkant av 1.000 deltakere.

- Vi har tilrettelagt for NyGIV-skolering regionalt, og det er stor entusiasme blant deltakerne, sier prosjektleder Karen Helena Biørn Rosø i NyGIV Overgangsprosjektet i Drammensregionen.

Blir videreført

Videre understreker Biørn Rosø at faglige elementer fra overgangsprosjektet i NyGIV vil bli videreført i den skolebaserte kompetanseutviklingen.

- Det vil nå bli rettet mot alle trinn og alle elever på ungdomstrinnet, sier hun.

LES OGSÅ: Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring

De regionale skoleringssamlingene fokuserer på lesing, skriving, regning og vurdering.

På samme arena

Buskerud fylkeskommune jobber med styrkebasert tilnærming, AI-metoden. Denne metoden har også vært lagt inn i den regionale NyGIV-satsingen.

- Det er viktig at lærere og skoleledere fra hele det 13-årige løpet deltar på samme arena, og det er unikt for Buskerud at vi bruker AI-metoden i denne kompetansehevingen, sier prosjektleder Dag Siljan for NyGIV, Overgangsprosjektet.

Ansvaret for det faglige innholdet i de regionale skoleringssamlingene har vært et samarbeid mellom Matematikksenteret - nasjonalt senter for matematikk i opplæringenHøgskolen i Vestfold, Arbeidsinstituttet Buskerud med flere.


Publisert 11. november 2013, oppdatert 11. november 2013.