550 fikk fagbrev i Drammen

- Gratulerer, dere har all grunn til å være stolte av dere selv, sier Olav Horne, leder fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. SE BILDER!

Torsdag 15. november delte Buskerud fylkeskommune ut fagbrev til de som har vært oppe til fagprøve i drammensområdet i løpet av 2018.

Hele 550 kandidater ble invitert til utdelingen, 50 flere enn for to år siden.

Med så mange inviterte, ble det holdt to fagbrevutdelinger på samme kveld. 

- Det ble delt ut i 50 forskjellige lærefag. Flest fagbrev ble delt ut i helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, elektrikerfaget, salgsfaget og yrkessjåførfaget, sier Olav Horne, leder fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

- Dette er arbeidskraft som Norge trenger, og det er veldig flott at så mange unge velger denne yrkesveien.

Olav Horne, leder fagopplæringsavdelingen

Det ble for første gang i Buskerud delt ut fagbrev i portørfaget og landbruksfaget.

Her kan du se flere bilder fra utdelingen i Drammen

- Kandidatene som mottar fagbrevet har vist at de har en sammensatt kompetanse som reflektere det arbeidslivet etterspør, sier Horne.

De som mottar fagbrevet er lærlinger eller voksne praksiskandidater som har vært oppe til en fagprøve.

Fag- eller svenneprøven inneholder fire deler:

  1. Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger
  2. Gjennomføring av det faglige arbeidet
  3. Vurdering av eget prøvearbeid
  4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemda skal gi en samlet vurdering og karakter når prøven er avsluttet.


Publisert 19. november 2018, oppdatert 19. november 2018.