Andreinntaket til videregående skoler er klart

Gjennom andreinntaket til videregående skoler i Buskerud har nå 1110 søkere fått nytt skoletilbud.

Etter at andre inntaksrunde til de videregående skolene i Buskerud er gjennomført, har 1110 søkere fått et nytt tilbud – noen på et høyere ønske, andre har fått tilbud for første gang.

Resultatene er lagt ut på www.vigo.no, der søkerne kan logge seg inn for å se om de har fått tilbud i dette opptaket.

Svarfristen er 14. august.

Totalt antall søkere
Totalt har 8776 elever fått plass ved Buskerud fylkeskommunes videregående skoler etter at andreinntaket er gjennomført.

82,4 % av elevene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, 88,2 % har fått tilbud om ønsket programområde.

Etter suppleringsinntaket står fremdeles 174 med ungdomsrett uten tilbud på de skolene de har søkt på.

Samtidig er det ledige plasser på skoler andre steder i fylket. Fylkeskommunen vil i tiden fram mot skolestart ta kontakt med disse søkerne for å gi dem et skoletilbud.

I tillegg har man erfart at elever som har tatt imot tilbud, likevel ikke møter til skolestart. Dette frigjør plasser for de som står på ventelistene.

Søkere uten ungdomsrett, dvs. de som ikke har lovbestemt rett til videregående opplæring, står foreløpig på ventelister. Disse vil få et tilbud når inntakskontoret er sikre på at alle søkerne med ungdomsrett har fått et tilbud.

I månedsskiftet august/september vil informasjon om ledige plasser i Buskerud annonseres på bfk.no og i avisene.

Læreplasser
Så langt har 623 søkere i Buskerud fått læreplass, mens ca 230 søkere fremdeles ønsker lærekontrakt. Disse er søkere til 40 ulike lærefag.

Erfaringsmessig er det flere lærebedrifter som avklarer tilsetting av lærlinger i august og september. Derfor regner man med at mange nye avtaler vil komme på plass i løpet av kort tid.

Oppdatert søkerlister finnes på vigobedrift.no for de bedriftene som er koblet på denne webtjenesten. Lærebedrifter kan også få søkelister ved henvendelse til fagopplæringsseksjonen: formi...@bfk.no

Kontaktpersoner:
Skole: Tone Kvåle, 32 80 86 41
Læreplass: Mariann Gustavsen, 32 80 87 42 / Olav F. Horne, 32 80 87 39
Utdanningsavdelingen 32 80 86 47


Publisert 7. august 2013, oppdatert 7. august 2013.