Andreinntaket til videregående skoler er klart

Gjennom andreinntaket til videregående skoler i Buskerud har nå 1043 søkere fått nytt skoletilbud. 41 søkere med rett til videregående opplæring i Buskerud står foreløpig uten tilbud.

Etter at andre inntaksrunde til de videregående skolene i Buskerud er gjennomført, har 1043 søkere fått et nytt tilbud – noen på et høyere ønske, andre har fått tilbud for første gang.

Resultatene er lagt ut på vigo.no, der søkerne kan logge seg inn for å se om de har fått tilbud i dette opptaket.

Svarfristen er 13. august.

Totalt antall elever

Totalt har 9081 elever fått plass ved Buskerud fylkeskommunes videregående skoler etter at andreinntaket er gjennomført.

84,3 % av elevene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, 89,4 % har fått tilbud om ønsket programområde.

Etter suppleringsinntaket står fremdeles 41 med ungdomsrett uten skoletilbud. Samtidig er det 480 ledige skoleplasser i fylket. Fylkeskommunen vil i tiden fram mot skolestart ta kontakt med disse søkerne for å gi dem et skoletilbud.

I tillegg har man erfart at elever som har tatt imot tilbud, likevel ikke møter til skolestart. Dette frigjør plasser for de som står på ventelistene.

Søkere uten ungdomsrett, dvs. de som ikke har lovbestemt rett til videregående opplæring, står foreløpig på ventelister. Dersom det er ledige plasser, vil disse vil få et tilbud når inntakskontoret er sikre på at alle søkerne med ungdomsrett har fått et tilbud.

I månedsskiftet august/september vil informasjon om ledige plasser i Buskerud annonseres på bfk.no og i avisene.

Læreplasser

Så langt har 750 søkere i Buskerud fått læreplass, mens ca 320 søkere fremdeles ønsker lærekontrakt. Disse er søkere til 50 ulike lærefag. Erfaringsmessig er det flere lærebedrifter som avklarer tilsetting av lærlinger i august og september. Derfor regner man med at mange nye avtaler vil komme på plass i løpet av kort tid.

Oppdatert søkerlister finnes på vigobedrift.no for de bedriftene som er koblet på denne webtjenesten. Lærebedrifter kan også få søkelister ved henvendelse til fagopplæringsseksjonen: formi...@bfk.no


Publisert 4. august 2016, oppdatert 4. august 2016.