Åssiden videregående skole i ny drakt

Kunstner Harald Fenns utsmykning bidrar til at bygget fra 1968 fremstår i en moderne form etter totalrenoveringen.

I forbindelse med rehabilitering av hovedbygget på Åssiden videregående skole har kunstneren Harald Fenn laget et integrert kunstverk hvor han har tatt tak i den særpregede betongkonstruksjonen i bygget.

Resultatet er et verk som strekker seg over 550 løpemeter over 3. etasjer med tittelen Colours United!

Colours United! er et integrert kunstprosjekt i A-byggets inngangsparti, trappeløp, korridorer og kantine.

Gjennom et abstrakt, fargerikt formuttrykk som forener kulturelle, nasjonale og etniske skillelinjer skaper Colours United! en ny visuell identitet for hovedbygningen på Åssiden vgs.

Kunst Åssiden vgs

Ville bevare det opprinnelige uttrykket

Harald Fenn ble valgt ut til å være utførende kunstner etter en lukket konkurranse.

Juryen ønsket et helhetlig grep som ville bevare det opprinnelige uttrykket og synliggjøre de gode kvalitetene i byggeskikken. Åssiden skole ble bygget i 1968 samtidig som den øvrige bebyggelsen i bydelen.

I rehabiliteringen er den særpregete råeksponerte betongen og karakteristiske vindusbånd beholdt.

Harald Fenns verk spiller godt opp mot dette og har gitt skolen et unikt uttrykk.

Buskerud fylkeskommune setter av minimum en prosent av byggesum til kunstprosjekter i nybygg og større rehabiliteringer.

Til dette prosjektet er det i tillegg bevilget statlig støtte gjennom Kunst i offentlig rom (KORO).

Kunst Åssiden vgs


Publisert 5. september 2014, oppdatert 5. september 2014.