Åtte kandidater konkurrerer om å bli fylkesmester i helsearbeiderfaget i Buskerud

Helsefag er en konkurranse der man konkurrerer i oppgaver som helsefagarbeidere gjør til daglig.

Det arrangeres fylkesmesterskap i helsearbeiderfag i Buskerud onsdag 2. mai klokka 09.00 - 15.30 på Hønefoss videregående skole.

Det er 8 kandidater som skal konkurrerer om å bli fylkesmester i helsearbeiderfaget i Buskerud.

Vinneren vil representere Buskerud i NM i 23.- 25. oktober på det nye kongress- og messesenteret X Meeting Point Norway på Hellerudsletta like utenfor Oslo.

Det er Buskerud fylkeskommune, Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, Vestre Viken helseforetak, KS, Delta og Fagforbundet som er arrangør av konkurransen.

Konkurransen er som en tverrfaglig minieksamen, det vil si et rollespill.

Oppgaven får de tilsendt to dager før konkurransen. Selve konkurransen består av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en vurderingsdel.

Planleggingsdelen er på maksimum 5 minutter, da får kandidaten gjøre seg kjent med utstyret de har tilgjengelig for å gjennomføre oppgaven.

Gjennomførings delen er maksimum 20 min. På den tiden skal kandidaten utføre det som står i oppgaven. Både kandidater og "pasienter" vil bære mikrofon slik at både dommere og tilskuere kan høre hva de sier. Det er publikum til stede under hele konkurransen.

Regjeringen har vedtatt at 2018 er yrkesfagenes år!

Yrkesfagenes år skal blant annet:

  • Øke innsikten om yrkesfag og arbeidslivet.
  • Øke unges interesse for yrkesfaglig utdanning og karriere.
  • Øke antall lærebedrifter og læreplasser

Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

Helsefagarbeider

En helsefagarbeider utfører sykepleie og gir praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer eller med behov for rehabilitering.

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

For å ta i bruk tittelen helsefagarbeider etter oppnådd fagbrev kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Helsefagarbeiderlærlingen er i år 10 års jubilant. Helsearbeiderfaget ble introdusert gjennom kunnskapsløftet i 2006, og erstattet hjelpepleier og omsorgsarbeiderutdanningene. De første lærlinger i faget startet høsten 2008.

Program for dagen:

Kl. 09.00 Åpning ved rektor på Hønefoss videregående skole Torunn Mathisen
Konferansier under konkurransen vil være Helge Sporsheim, Fagforbundet og styremedlem i WorldSkills Norway
Kl. 09:00 - 14:30 Konkurransen
Kl. 15:00 Premieutdeling og kåring av vinnerlaget vil foregå av Sissel Urke som leder av Hovedutvalget for utdanningssektoren, Buskerud fylkeskommune

For nærmere informasjon:

Olaug Finsrud:   41 68 33 82 olaug.f...@vestreviken.no
Lena Ask Røed:  90 57 82 72 lena.as...@kob.no


Publisert 11. april 2018, oppdatert 11. april 2018.