Berlinbesøk på Åssiden

Seks lærlinger fra BMWs-motorsykkelfabrikk i Berlin har vært på utvekslingsbesøk på Åssiden videregående skole.

De tyske lærlingene samarbeidet om praktiske oppgaver i programfagene med sine partnerelever fra Vg2 industriteknologi, kjøretøy og bilskade/lakk.

Med engelsk som arbeidsspråk fikk de alle kjenne på nytteverdien av engelskundervisningen.

- Å knytte fellesfag opp mot programfag på denne måten bidro både til økt innsikt i fagene og inspirasjon til økt innsats videre, forteller Marianne Johansen som er faglærer i engelsk.

Besøk tilbake

Prosjektet ble startet skoleåret 2012/2013 av Runar Lofsberg, programfaglærer på TIP, i samarbeid med Yngve Sunde, Bleiker VGS (Asker).

Elever fra Åssiden var i Berlin på tilsvarende utvekslingsopphold våren 2013 og 2014, og programmet blir videreført så lenge det fins midler.

- Dette finansieres gjennom et spleiselag mellom skolen og EU-midler fra Erasmusprosjektet , forklarer Lofsberg.

BMW-elever på Åssiden vgs

Internasjonalisering og kommunikasjon

Opplegget og oppgavene er knyttet til fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag, og hovedfokus har vært internasjonalisering og kommunikasjon.

-De tyske lærlingene var nok kommet noen stepp videre faglig, men på det språklige var det ganske likt, oppsummerer Lofsberg og Johansen.

Elevene jobbet med faglige prosjekter som

  • bilreparasjoner
  • trehjulssykkel
  • Harley-lakk etc.

BMW-lærlingene deltok også i norskundervisningen i en av de vanlige Vg2-klassene på TIP, der det for anledningen ble gjennomgått likheter og forskjeller mellom norsk, engelsk og tysk, og deltakerne gav hverandre et lynkurs i eget morsmål.


Publisert 3. desember 2014, oppdatert 3. desember 2014.