Denne skolen går foran med nye energiløsninger

Elever bidrar til å utvikle framtidas energiløsninger.

Buskerud fylkeskommune ønsker å være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling.

I en tid der arbeidslivets behov for arbeidskraft med fagutdannelse er økende, og den teknologiske omstillingen forventes å være formidabel, ønsker en rekke aktører å bidra sammen for utvikling av kompetansesamfunnet.

Nå vil Hønefoss videregående skole samarbeide med Energikanalen AS om et kompetansesenter for framtidsrettede energiløsninger.

Skolen har både lokaler og programområder som danner et særdeles godt utgangspunkt for å være vertskap for en kompetanseklynge mellom utdanning, offentlige aktører og privat næringsliv.

Det er midler fra Buskerud fylkeskommune, Rådet for Ringeriksregionen og SpareBankstiftelsen Ringerike som gjør at prosjektet nå blir en realitet

Sentralt i arbeidet står skolen, med elevene, som er morgendagens viktigste ressurs.

Skolen ønsker å være en pådriver og spydspiss innen yrkesfaglig utdanning i nært samarbeid med næringsliv og offentlige institusjoner.

Elevene ved skolen skal gjennom prosjektet som nå opprettes få anledning til å være sentrale i spennende prosjekter i samarbeid med det regionale arbeidslivet.

Nye Hønefoss videregående skole ble ferdigstilt i 2015. Med bakgrunn i skolens lokaliteter og studieretninger, ligger det godt til rette for å benytte skolen til langt mer enn tradisjonell elevundervisning.


Publisert 23. februar 2017, oppdatert 23. februar 2017.