Disse to skolene er med i sidemålsforsøk

Det er politisk enighet i Buskerud fylkeskommune om at det skal søkes forsøk med valgfri opplæring i skriftlig sidemål.

Politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte å sende søknad om valgfri opplæring i skriftlig sidemål til Utdanningsdirektoratet.

- Det har vært viktig for alle partiene i hovedutvalget å sikre elevene mulighet til å ha valgfrihet rundt sidemålsopplæringen, sier Iselin Haugo, leder av hovedutvalget.

- Søknaden som nå sendes stiller hele utvalget seg bak, der har mye å si for oppfølgingen av saken også inn i den nye fylkestingsperioden, sier Haugo.

De to skolene som er med i forsøket er Drammen videregående skole og Ringerike videregående skole.

Disse to skolene har det største tilbudet innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram.

Søknaden om sidemålsforsøket sendes når den er kvalitetssikret og forankret hos de respektive fagmiljøene på skolene, og når avtale om følgeforskning er inngått.

- Det blir spennende å følge søknaden videre. Denne søknaden, og ønsket om valgfri opplæring i skriftlig sidemål, er jo et ledd i å styrke elevenes mestring og fullføringsgrad i videregående opplæring, avslutter Iselin Haugo.

Forskningsoppdraget vil gå over tre år med en kostnad på ca kr 600 000 pr år i 2016-2018.


Publisert 8. oktober 2015, oppdatert 8. oktober 2015.