Eiker samarbeider med MIF

Fra skoleåret 2015-16 kan elever velge programfaget Toppidrett fotball på Eiker videregående skole. Tilbudet vil være i samarbeid med MIF Fotball.

Eiker videregående skole og MIF har inngått en samarbeidsavtale som gjør det mulig for elever å kombinere fotballtrening og -utvikling i skoletida, samtidig som de kan velge full fordypning innen realfag (spesiell studiekompetanse).

De vil da ha grunnlag for å søke på alle studier på universitet og høgskoler etter videregående skole.

Mellomleder Hanne Kristiansen ved Eiker videregående er glad for å kunne presentere nyheten som gjør at aktive fotballspillere kan velge et spesialtilpasset fotballfag på timeplanen.

– Dette er en samarbeidsavtale som gjør det mulig for elever å kombinere fotballtrening og -utvikling i skoletiden, samtidig som de kan velge full fordypning innen realfag, forteller hun.

Det betyr at elevene kan ta spesiell studiekompetanse, og dermed søke på alle studier på universitet og høyskoler etter videregående skole, også de som krever realfag. Denne muligheten fins ikke på de tradisjonelle toppidrettslinjene.

– Samarbeidet med MIF sikrer at tilbudet får høy sportslig kvalitet. Skolen leier nødvendig arbeidskraft av MIF, og treningene vil hovedsakelig foregå på MIFs anlegg, forteller Kristiansen videre.

Tilbudet vil være for aktive fotballspillere, i alle klubber, som kommer inn på Eiker i det ordinære inntaket. Til høsten blir det mellom 15 og 20 plasser.

Første forutsetning er at eleven er aktiv fotballspiller. Deretter rangeres de etter tre kriterier:

  1. Inntakspoengsum.
  2. Fotballferdigheter og holdninger, dokumentert av elevens klubb i et eget søknadsskjema.
  3. MIFs kartlegging gjennom samtaler og samarbeid med klubbene og Buskerud fotballkrets.

– Vi ser det som veldig positivt for spillernes utvikling for å bli toppidrettsutøver at de er strukturerte og har klare mål i både skolearbeid og idrett, og er derfor svært fornøyd med samarbeidsavtalen, uttaler sports- og administrasjonssjef Kenneth Karlsen i MIF.

I Vg2 og Vg3 vil faget toppidrett fotball være en del av ordinært timetall, som et av de valgbare programfagene. For Vg1 vil faget gis som et ekstra fag, men timeplanlegges i skoletida.

Det er læreplanen i toppidrett som følges, og faget har vekselvis 2 og 3 økter á 1,5 time pr. uke.


Publisert 9. desember 2014, oppdatert 9. desember 2014.