Elever klare for energifinale

Finale i energi for framtiden i Trondheim. Elever fra Ringerike, Kongsberg og Drammen skal bidra til å løse fremtidens energiutfordringer.

Mandag 2. - onsdag 4. februar samler Ungt Entreprenørskap og Enova energifinalister fra hele landet.

I 24 hektiske timer skal elevene konkurrere om å finne de smarteste løsningene på et foreløpig hemmelig oppdrag knyttet til energi- og klimautfordringer.

Løsningene må være realistiske, nyskapende og framtidsrettede.

En sikker vinner

- Ungt Entreprenørskap ønsker å løfte fram kombinasjonen realfag og entreprenørskap. Dette er en sikker vinner i framtidens arbeids- og næringsliv, sier Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Buskerud i en presemelding.

- Vi håper elevene blir inspirerte av å jobbe kreativt med realfag, og at de vil vurdere en slik fagkombinasjon når de skal velge videre utdanning, fortsetter han.

Denne høsten har nær 4 000 elever fra videregående skoler over hele landet deltatt på lokale gründercamper hvor de har løst ulike oppdrag knyttet til energi og klima.

Elevene fra Ringerike, Kongsberg og Drammen kvalifiserte seg til finalen da vant hver sin fylkescamp i Buskerud.

Totalt deltok 300 Buskerud-elever på camper i Kongsberg, Ringerike og Drammen i november.

Gjennom prosjektet har elevene oppdatert seg på det siste innen energi- og klimateknologi. Underveis i prosessen har de fått veiledning fra kompetente fagmiljøer.

Grønt entreprenørskap og innovasjon

Det er det syvende året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer ungdom og arrangerer klimakamp for elever på videregående skole.

- En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Teknologiutvikling er avgjørende for å kunne møte de store klimautfordringene verden står overfor, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF.

- Vi ønsker å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier han.

Om Energi for framtiden

Oppdraget er strengt hemmelig inntil det offentliggjøres for deltakerne på NTNU tirsdag klokka 11:30.

Elevene får et døgn på seg til å jobbe fram løsningsforslag og forretningsplan, som presenteres for et dommerpanel bestående av energieksperter.

De seks gruppene som går videre til den avsluttende finalen presenterer løsningene sine for publikum og juryen i auditoriet på Charlottenlund videregående skole onsdag klokka 12.

Vinneren av Energi for framtiden 2015 kåres klokka 13.


Publisert 29. januar 2015, oppdatert 29. januar 2015.