Elever lager film mot digital mobbing

Elevene lager film mot digital mobbing. Filmen skal brukes på skolene i Buskerud, og støttes av mobbeombudet og politiet.

Les mer: Hva er digital mobbing? (lenke til Medietilsynet)

- Vi lager en film for Mobbeombudet og politiet som handler om digital mobbing for å forebygge og spre informasjon, forklarer de to medieelevene Joachim Jørgensen (18) og Bjørn Solli (18) ved Åssiden videregående skole.

- I filmen viser vi hvordan en person blir utsatt for mobbing på nett, og hva man kan gjøre for å forhindre mobbing, forsetter 18-åringene.

Stenge noen ute fra en sosial sammenheng

Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg.

På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne.

De to elevene mener digital mobbing er et stort problem på skolene i dag.

- Det er et stort problem fordi det ikke synes, det blir ikke sett, og derfor tenker man ikke over det. Det kan for eksempel være hyggelig kommentarer, men som ikke er ment som det fordi det ligger noe annet bak, sier de.

Støttes av politiet

Filmen skal brukes på skolene for å informere om nettmobbing og at det er tiltak man kan gjøre.

Den lokale filmen er et samarbeid mellom elevene, Mobbeombudet i Buskerud og Søndre Buskerud politidistrikt.

- Det er spesielt hyggelig at vi har så kompetente elever som kan lage en slik film, sier Mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune, Bodil J. Houg.

- Jeg tror også at effekten er mye større nettopp ved at det er elever som står bak filmen. De vet jo hva som treffer ungdommer mye bedre enn mange voksne, sier Mobbeombudet i Buskerud.

- Vårt håp er at filmen både kan være lærdom for de unge, men også for foreldre og voksne, sier leder for forebyggende avdeling i Søndre Buskerud politidistrikt, Kari Benjaminsen.

- Vi voksne skal jo være et forbilde, men hvis man leser mange nettkommentarer, så kan lett se hvor barna kan ha fanget opp oppførsel og språk. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller, sier Benjaminsen.

Benjaminsen har avslutningsvis noen enkle tips til foreldre.

- Det er mye for oss voksene og sette oss inn i, men bry deg og sett deg inn i hva barna driver med på nett, avslutter Kari Benjaminsen i Søndre Buskerud politidistrikt.


Publisert 1. september 2014, oppdatert 1. september 2014.