En karakter mindre i norsk

Buskerud fylkeskommune vil utvide forsøket med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk.

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag ettermiddag å søke om å utvide deltagelsen i forsøket med én eller to karakterer i norsk Vg1/Vg2 studieforberedende utdanningsprogram.

Fra før av er tre skoler i Buskerud med i Utdanningsdirektoratets forsøk:

  • Eiker videregående skole
  • Drammen videregående skole
  • Røyken videregående skole

Nå ønsker ytterlige to skoler, Rosthaug videregående skole og Ringerike videregående skole, å være med i forsøket.

Fokus på innholdet i norskfaget

- Vedtaket i dag viser at elever, lærere og hovedutvalget står sammen i å få fokus på innholdet i norskfaget, heller enn å fordele vurderinger og testing på tre ulike karakterer, sier Elizabeth Skogrand, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

Rosthaug videregående skole ønsker å gjennomføre et forsøk med én karakter i norsk på Vg1 skoleåret 2014/15 og Vg2 2015/16.

Skolen ønsker at fokuset skal dreie mot hva elevene skal lære innenfor kompetansemålene i læreplanen. De ønsker større mulighet til fordypning i kompetansemål.

Rosthaug ønsker at forsøket skal omfatte følgende klasser:
Forsøk med en karakter (skoleåret 2014/15):

  • Klasse 1STA, 1STB og 1IDA

Skoleåret 2015/16:

  • Klasse 2STA, 2STB og 2IDA

Mulighet for å gå fra én til to karakterer (skoleåret 2015/16):

  • Klasse 2STA, 2STB og 2IDA

Norskseksjonen ved Ringerike videregående skole har enstemmig vedtatt at de ønsker å sette i gang et forsøk med én karakter i norsk på Vg1 (studieforberedende, idrettslinje og musikk, dans og drama) skoleåret 2014/15.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene ved de tre skolene i Buskerud som så langt har vært med i forsøket er positive.

Lærere og elever er godt fornøyd med ordningen. Fokuset ligger på læring fremfor vurdering.

Ordningen gir bedre mulighet til å fordype seg og elevene får mer skrivetrening. Lærere og elever
mener de har fått mer ro rundt skriveopplæring og læringssituasjonen.

Prøve ut nye oppgavetyper

Lærerne mener det er lettere å prøve nye oppgavetyper og læringsmetoder i forsøksordningen.

Da lærerne skulle gi tre selvstendige karakterer i et 4-timersfag var det vanskeligere å prøve ut nye ting, siden de syntes det var utfordrende å klare å skaffe et tilstrekkelig karaktergrunnlag.

Med den nye ordningen føler lærerne de har fått frigjort ressurser. Læreren kan konsentrere seg mer om elevenes læring.

Ingen elever ved de tre skolene har reservert seg mot å delta i forsøket.


Publisert 17. juni 2014, oppdatert 17. juni 2014.