Enklere å lære hele livet

Voksnes rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen vil prioritere tilbud til voksne uten rett på lik linje med voksne med rett.

Torsdag ettermiddag vedtok fylkestinget enstemmig strategien Voksnes læring i et livslangt perspektiv.pdf.

Strategien (2013-2016) viser utfordringer og muligheter ved voksnes læring i et bredt perspektiv som skal ivareta både individets behov og samfunnets behov.

- Det er mange unge voksne som av ulike årsaker ikke har fullført videregående, men som etter litt tid har fått ny motivasjon til å ta videregående opplæring, sier fylkestingsrepresentant Hege Irene Fossum.

Saken er en oppfølging av sak 102/11 hvor fylkestinget bad om en helhetlig gjennomgang av voksenopplæringstilbudet i Buskerud.

- Faller mellom to stoler
- De som er for gamle til, eller har brukt opp ungdomsretten, og som er for unge til å komme innenfor voksenretten, faller i dag mellom to stoler, fortsetter Fossum.

- Det er viktig å gi disse personene et tilbud, derfor er jeg glad for forslaget i planen om å "prioritere tilbud til voksne uten rett på lik linje med voksne med rett. Voksne som har fullført men ikke bestått, vil også kunne gis tilbud.", sier hun.

Enklere å lære hele livet
I fjor høst tok 600 personer i Buskerud voksenopplæring, og det er fylkeskommunens ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne.

I desember 2012 vedtok fylkestinget å øke bevilgningene til voksenopplæring med 2,7 millioner.

I tillegg har fylkestinget gitt økt tilskudd til utvikling av karrieresentra i alle regioner.

Målet er at flere voksne skal ta utdanning, og at det blir enklere å lære hele livet.

Arbeidsprosessen rundt strategien
Det har vært lagt vekt på bred involvering av ulike samarbeidspartnere underveis i skriveprosessen.

Det er innhentet informasjon på mange arenaer; samarbeidsmøter utdanning og utvikling, møter med kommuner, NAV og VOFO (studieforbundene), samlinger med rektorer, avdelingsledere og karriereveiledere som har daglig ansvar for videregående opplæring for voksne og intervju med enkelte voksne som ønsker videregående opplæring.

Det første utkastet til strategien ble lagt fram for hovedutvalget for utdanning i januar, den gikk videre til Yrkesopplæringsnemnda i februar og hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i mai.

I tillegg ble det gjennomført samspillsmøter i mai (13. mai på Ringerike og 29. mai i Drammen) hvor man inviterte alle interne og eksterne samarbeidspartnere (offentlige videregående skoler, private videregående skoler, fylkesmannens kontor, kommuner, regionrådene, opplæringskontorer, interesseorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund).

Innspill fra disse møtene er blitt innarbeidet i strategien. 


Publisert 14. juni 2013, oppdatert 14. juni 2013.