Etablering av komposittlaboratorium

Fylkesutvalget vedtok utvidelse av leieavtalen for fagskolen Tinius Olsen i nybygget på Kongsberg.

Et nytt bygg - Kunnskaps- og kulturtorget - bygges nå i Hasbergtjerndalen, sentralt på Vestsida i Kongsberg.

Buskerud fylkeskommune med Fagskolen Tinius Olsen er en av leietakere.

LES OGSÅ: Fylkesordføreren signerte avtale med KKP Eiendom

Onsdag 27. november behandlet fylkesutvalget sak om utvidelse av leieavtalen for Fagskolen Tinius Olsen fra 2015 for å skape mulighet for et laboratorium for kompositt på noe sikt.

Saken ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (Sp og Venstre)

Bakgrunnen er at næringslivet på Kongsberg har behov for mer kompetanse og kapasitet innen komposittproduksjon.

I noe tid har det pågått samtaler med både fagskolen og den videregående skole om hvordan utdanningsinstitusjonene kan støtte næringslivets behov.

Samtalene har nylig munnet ut i en konklusjon om at det vil være nødvendig med et komposittlaboratorium.

Haster med pæling

I forbindelse med byggeprosessen er det nå en mulighet til å innlemme dette allerede nå. Det krever noe ekstra pæling, og pæling gjennomføres i disse dager. Siste frist for å starte ekstra pæling var satt til onsdag 27. november.

Fylkesordføreren fikk fullmakt av fylkestinget i juni til å inngå leieavtale for nye lokaler til fagskolen fra 2015. Slik avtale ble inngått i slutten av september.

Fylkesutvalget behandlet spørsmålet om fullmakten kan anses å dekke et mindre tilleggsareal som det er gode grunner til at fylkeskommunen leier.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 26. november 2013.