Ett skritt nærmere nye lokaler for fagskolen

Høgskolen i Buskerud får inngå leiekontrakt om nye lokaler i Kongsberg sentrum.

Regjeringen gir Høgskolen i Buskerud fullmakt til å inngå leiekontrakt med KKP Eiendom AS om nye lokaler i Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg.

KKP Eiendom AS skal oppføre et nytt bygg på Kirketorget i Kongsberg sentrum med kommunen, Høgskolen i Buskerud og fylkeskommunen med Fagskolen Tinius Olsen som leietakere.

Fagskolen vil bruke 13 % av arealene inkl. arealer i sambruk med høyskolen.

- Dette er en positiv og viktig beslutning for fylkeskommunen og fagskolen. Det blir nå viktig å sluttføre leieforhandlingene så snart som mulig, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 13. september 2013, oppdatert 13. september 2013.