Fagdag – Prosjekt til fordypning

En av strategiene i Kunnskapsskolen i Buskerud er å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle innhold, organisering og vurderingspraksis i Prosjekt til fordypning (PTF/PFO).

PTF skal forankres i forpliktende samarbeidsavtaler og skolen skal følge eleven tett til avtale om læreplass.

Utdanningsavdelingen har valgt metoden ekstern vurdering for å realisere særlig første del av denne strategien. De videregående skolene Hønefoss, Kongsberg og Røyken har utarbeidet kvalitetskjennetegn og skal bli eksternvurdert i uke 19.

Utdanningsavdelingen inviterer til fagdag 9. mai 2014. Fagdagen er en spredningsdag for resultatene av arbeidet og vurderingen.

Hensikten med fagdagen er tredelt:

  1. Presentasjon av resultater av den eksterne vurderingen
  2. Spredning og forankring av kvalitetskjennetegn
  3. Identifisering av neste steg for å realisere målet for Kunnskapsskolen og PTF/PFO

Målgruppa for fagdagen:  

  • Ledere for  yrkesfaglige utdanningsprogram og rektorer ved  alle fylkeskommunale videregående skoler
  • Lederne for opplæringskontorene og representanter for bedrifter
  • Tillitsvalgte på fylkeskommunalt nivå
  • Yrkesopplæringsnemnda
  • Hovedutvalg for utdanningssektoren
  • Representanter for utdanningsavdelingen

 

Mer informasjon om arrangementet og påmelding

 

 

 

 

 

 


Publisert 24. april 2014, oppdatert 24. april 2014.

blog comments powered by Disqus