Fagopplæring i Buskerud framover

Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Yrkesopplæringsnemnda har sagt hva de tror er tilgangen på læreplasser i 2015 og behovet for fagarbeidere i 2017.

Rapporten Fagopplæringen i Buskerud framover - Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015, ble vedtatt i møte i yrkesopplæringsnemnda 19. september 2013. 


Publisert 26. september 2013, oppdatert 26. september 2013.