Fagskolen Tinius Olsen får 800 000 til digital videreutdanning

Åtte prosjekter får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

Pengene til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018.

– Målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Prosjektene som har fått støtte holder til i Rogaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Hedmark, Akershus, Trøndelag, Østfold og Oppland.

I Buskerud får Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg 800 000 kroner i støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

- Sammen med Kongsberg Maritime og Kongsberg Terotek skal vi utvikle kurs i Industri 4.0, sier en fornøyd rektor, Eirik Hågensen.

Fagskolen er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre.

Det spesielle med teknisk fagskole er at man kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring.


Publisert 4. desember 2018, oppdatert 4. desember 2018.