Fire nye rektorer i Buskerud

Fylkeskommunen har tilsatt kvinnelige rektorer på Drammen, Åssiden, Lier og Numedal videregående skoler.

- Vi har nå tilsatt rektorer på fire skoler. Det var mange gode søkere, og etter en omfattende prosess har vi valgt ut de best kvalifiserte søkerne, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

De fire rektorene er:

  • Drammen vgs: Kristine Novak (52) fra Slemmestad
  • Lier vgs: Anne Johanne Guldvik (57) fra Drammen
  • Åssiden vgs: Ann-Mari Henriksen (43) fra Drammen
  • Numedal vgs: Siri Syvertsen (45) fra Veggli

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i fylket, og Atterås er godt fornøyd med tilsettingene.

- Buskerud fylkeskommune har store ambisjoner for Kunnskapsskolen i Buskerud. Flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring.

- Da er det viktig å ha dyktige rektorer som kan ivareta elever og personale godt, og lede den videre kvalitetsutviklingen av skolene våre, sier han.

Om rektorene:

Kristine Novak kommer fra stillingen som seksjonsleder for kompetanse- og pedagogisk seksjon i utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, og arbeider for tiden med strategien Kunnskapsskolen i Buskerud. Novak er utdannet cand.philol med norsk, historie og statsvitenskap, samt master i utdanningsledelse. Hun har jobbet som lærer i videregående skole, hovedtillitsvalgt, prosjektleder og rådgiver.

Anne Johanne Guldvik er cand.polit. (samfunnsvitenskap) m/hovedfag i pedagogikk/skoleforskning fra Tromsø og har lektorkompetanse for undervisning i videregående skole. Guldvik har fartstid som lærer/leder i ulike videregående skoler og ellers erfaring fra ledelse av skole- og lederutvikling i Nordland fylkeskommune. Hun er i dag seksjonssjef i utdanningsetaten, Oslo kommune.

Ann-Mari Henriksen har 4-åring utdanning fra Handelshøyskolen BI, og hun har mastergrad i utdanningsledelse. Henriksen har vært miljøarbeider, forsker, redaktør, og i mange år lærer i medier og kommunikasjon. Hun ble tilsatt som utviklingsleder ved Åssiden vgs i 2009, og har det siste året vært fungerende rektor ved skolen.og fortsetter i stillingen.

Siri Syvertsen har vært tilsatt som rektor på åremål ved Numedal videregående skole i perioden 2007-2013. Syvertsen er utdannet i nordisk og spesialpedagogikk, og har master i utdanningsledelse. Hun har tidligere vært lærer, rådgiver, undervisningsleder ved skolen.

- Jeg ser frem til et spennende og lovende samarbeid med de nye rektorene, avslutter fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud.

Tiltredelsesdato for stillingene er 1. august, bortsett fra Drammen videregående skole der Novak tiltrer 1. oktober.

For ytterligere informasjon:
Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, 90 66 86 27 


Publisert 7. mai 2013, oppdatert 7. mai 2013.