Flere elever får forsere fag

Forlenger forseringsprosjekt. Utdanningspolitikerne ønsker at flere elever får forsere fag på videregående.

Våren 2013 opprettet Buskerud fylkeskommune et 2-årig forseringsprosjekt i samarbeid med tre av de videregående skolene.

Prosjektet bygger på forskrift til Opplæringsloven § 1-14: Tilbud om fag fra videregående opplæring gis til elever på ungdomstrinnet.

LES OGSÅ: Elever fikk økt motivasjon

Tirsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget å forlenge de tre forseringsprosjektene, som drives på Drammen videregående, Eiker videregående og Ringerike videregående skole, utvides med ett år.

Forseringsprosjektet Hallingdal, hvor elevene får nettundervisning, utvides også med ett år.

- Forsering er et eksempel på det vi ønsker med Kunnskapsskolen i Buskerud, nemlig å tilby undervisning tilpasset hver enkelt elev -uansett nivå, sier Elizabeth Skogrand, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen. 

Utvidelsen fra to til tre år innebærer forsering gjennom hele det videregående løpet. Neste år vil den første gruppen få anledning til å forsere på VG3-nivå.

Mange av elevene som i år forserer på VG2-nivå, har signalisert at de ønsker videre forsering.

Skolene ønsker også å se nærmere på mulighetene for videre forsering på høgskolenivå for disse elevene.

Også for tilretteleggingen i grunnskole er det positivt å forlenge forsøksperioden. I grunnskolen har de fleste nå startet med forberedelse til forsering på 8. og 9. trinn.

Det har til nå ikke vært mulig å avslutte fag på 9. trinn for å frigjøre tid til forseringsfag på 10.trinn. Valgfag innføres fra neste skoleår i 10. trinn, og det vil da være muligheter for å benytte denne ressursen til forsering.


Publisert 22. januar 2014, oppdatert 22. januar 2014.