Foreldrene skal gjøre skolen bedre

Hva skal til for at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag? Åssiden videregående inviterer foreldre til å bidra.

- Vi inviterer alle foresatte til elever på VG1 til å bruke to timer sammen med oss, jobbe i grupper med andre foreldre og blant annet fortelle en høydepunkthistorie om når deres ungdom gledet seg til å gå på skolen, forklarer konstituert rektor Ann-Mari Henriksen ved Åssiden videregående skole.

Henriksen sier de samler foreldrene på skolen torsdag 21. februar klokka 18-20.

- I tillegg til foreldrene skal også noen elever og ansatte delta, men vi legger opp til at foreldrene utgjør flertallet, sier hun.

Fylkespolitikerne følger prosessen
Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i fylket, og representanter fra fylkeskommunen og politikere vil delta på samlingen denne kvelden.

Foreldrekonferansen vil bli tredje fase i en lang prosess. Første runde inkluderte 600 elever under Åssiden-konferansen 2012.

Da var 600 elever samlet i Berskaughallen for å få gi innspill om hva de mener må til for at flere skal få lyst til å gå på skolen hver dag.

Deretter har alle ansatte jobbet med spørsmålet, og nå står altså foreldrene for tur.

Denne storsatsing under overskriften «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag» involverer Åssidens elever i langt større grad enn utviklingsprosjekt tidligere.

Viktige faser
Prosjektet har fått navnet "Struktur- og relasjonsprosjektet" (SR-prosjektet). Viktige faser i prosessen har vært:

Oktober 2012: Dialogkonferanse elever - «Åssiden-konferansen» - 600 elever jobbet i grupper på tvers av utdanningsprogram og trinn under overskriften: «Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag!»

  • November 2012: Planleggingsdag for alle 260 ansatte med samme overskrift. Referater fra dialogkonferansen/elever var underlag.
  • Januar 2013: Avdelingsvis planleggingsdag med utgangspunkt i punkt 1 og 2.
  • Februar 2013: Foreldregrupper fra VG1 skal jobber med samme overskrift sammen med elever og ansatte.
  • Februar 2013: Felles pedagogisk forum for alle ansatte: Håvard Tjora foreleser om klasseledelse og relasjoner.

Publisert 15. februar 2013, oppdatert 15. februar 2013.