Grunnsteinsnedlegging for Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida

- Dette er en viktig milepæl for Kongsberg og regionen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Fredag 25. april ble grunnsteinen til Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida lagt ned på Kongsberg.

Kunnskaps- og kulturtorget skal bli et anlegg for kunnskap, kultur og næringsaktivitet: en storstue for hele regionen.

Det innholdsrike bygget er første byggetrinn i det omfattende KKP-prosjektet, som omfatter forandringer og byggeprosjekter i flere deler av Kongsberg.

- Dette er første skritt for å skape et mer samlet og attraktivt bysentrum i Kongsberg. For meg har drivkraften vært samfunns- og byutvikling, og mulighetene ligger i samarbeid og sambruk, sier ordfører i Kongsberg, Vidar Lande.

Nedlegging av grunnstein KKP
Ordføreren og ungdomsrådets Sigrid Strand Stiberg sto for nedlegging av grunnsteinen.

Se også: Følg byggingen av Kunnskaps- og kulturtorget - webkamera

- Milepæl for regionen

Buskerud fylkeskommune med Fagskolen Tinius Olsen er en av leietakere.

- Dette er en viktig milepæl for Kongsberg og regionen. Gratulerer til ordføreren med nedleggelse av grunnsteinen og at bygget nå reiser seg, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Vi i Buskerud fylkeskommune har i lengre tid fulgt med og sett den utviklingen som nå pågår i Kongsberg ved å samle kultur, kunnskap, innovasjon og næringsvirksomhet sentralt i sentrumskjernen. På denne måten kan byen fortsatt være en av Norges viktigste industribyer, sier Eriksrød.

Et samlet fylkesting vedtok i 2011 å gå inn i en samarbeidsavtale med Kongsberg kommune og Høyskolen i Buskerud og Vestfold for å kunne bidra til å nå dette målet.

- Vi har nå i første trinn fått på plass Fagskolen med sine trehundre elever og er veldig glad for det, sier fylkesordføreren.

Kunnskaps- og kulturtorget flyfoto
Kunnskaps- og kulturtorget ligger på Vestsida av Kongsberg sentrum.

Komposittbelagt grunnstein

Inne i grunnsteinen var det blant annet plassert tegninger av bygget, en utgave av lokalavisa fra dagen da Stortinget ga sitt ja til å flytte høgskolen, historiske bilder fra området der bygget står, høgskolens studiekatalog, samt et myntsett og et frimerkesett.

Grunnsteinen er belagt med kompositt, et avansert blandingsmateriale som blant annet produseres i Kongsberg og brukes i flykropper og missiler.

Akkompagnert av Kulturskolens fanfare ble grunnsteinen plassert i en utsparing i gulvet i foajeen utenfor det som skal bli Musikkteatret, en kulturscene med avansert, teknisk utstyr og 600 sitteplasser.

 

Fylkesordfører Morten Eriksrød, høgskoledirektør Kai Mjøsund og tidligere rektor ved høgskolen, Kristin Ørmen Johnsen holdt også korte hilsningstaler.

Publikum fikk også en kort presentasjon av bygget ved arkitekt Bjarne Ringstad fra Code Arkitektur.

 


Publisert 25. april 2014, oppdatert 25. april 2014.