Helse og utdanning på Nordisk folkehelsekonferanse

Plukket ut til å holde innlegg for 700 deltakere under Nordisk folkehelsekonferanse. - Vi vil vise hvordan Buskerud fylkeskommune har klart å synliggjøre at helse og læring henger sammen.

Denne uka møtes 700 deltakere under den Nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim for å sette dagsorden i utviklingen av et mer helsevennlig Norden.

Folkehelserådgiver Åse Marit Hovden og seksjonsleder i utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, Lene Jensen, er plukket ut til å holde innlegg under konferansen.

Program Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim 26. - 29. august

Helsefremmende skole.

- Vi vil vise hvordan Buskerud fylkeskommune har klart å synliggjøre at helse og læring henger sammen, forklarer Åse Marit Hovden og Lene Jensen.

Innlegget de skal holde torsdag - «Fruktbart samarbeid mellom utdanningssektor og helsesektor for bærekraftig helsefremming - erfaring fra regionalt nivå» - viser spesielt til den nasjonale pilotsatsingen de har fått til på Rosthaug videregående skole i forbindelse med statens designkonkurranse.

Rosthaug har vært pilotskolen i arbeidet for å finne løsninger slik at flere elever gjennomfører utdanningen.

Pilotsatsingen på Rosthaug er gjennomført i nært samarbeid med Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet – foruten skolens egne elever og ansatte.

- Manglet profesjonsspråk

- Norsk skole har kanskje ikke hatt et profesjonsspråk som bruker begrepet helse og helsefremmende, sier folkehelserådgiver Hovden.

- Skole har i flere år hatt fokus på gode relasjoner mellom elev, lærer og andre tilsatte, men det har kanskje ikke vært kommunisert tydelig nok hvor viktig det er, jf helseaspektet, og at opplæring skal være helsefremmende, medgir Jensen.

- Vi er opptatt at man over tid må arbeide systematisk med utgangspunkt i felles mål om at flest mulig elever skal gjennomføre videregående opplæring, sier Hovden.

- Og vi viser at vi har ulike virkemidler fra utdanning og helse som sammen vil gi en effekt, fortsetter hun.

- Regionalt ledd som pådriver

Hovden og Jensen poengterer også at det er viktig med et regionalt ledd som pådriver og støtte for å få i gang prosjekter som kan danne grunnlag for modeller og tiltak som flere skoler og kommuner kan arbeide etter.

- Hvordan koble utdanning og folkehelse enda tettere sammen? Bra med feltarbeid; konkrete prosjekter. Det er det som ofte skjer i praksis! Men, det er viktig å skape planverk som ivaretar et systematisk samarbeid, understreker Jensen.

- Planer på folkehelseområdet må beskrive målsettinger i forbindelse med videregående opplæring og strategier/planer innenfor utdanning må beskrive hva som er helsefremmende, sier hun.

- Det er viktig med gjensidig læring; folkehelse lærer om skole og skole lærer om folkehelse, avslutter Åse Marit Hovden og Lene Jensen i fylkeskommunen.


Publisert 27. august 2014, oppdatert 27. august 2014.