Her produserer de strøm på taket av skolen

Ni forskjellige solcelleanlegg ferdig montert - blir Norges største testarena for solceller.

Rett før sommerferien ble firmaet Solel ferdige med innstalleringen av det som blir Norges største testarena for solceller.

Solcelleanlegget på Åssiden videregående skole i Drammen består av ni forskjellige solcelleanlegg som skal produsere 80 000 kWh fornybar energi.

- Dette er veldig spennende! Vi gleder oss til å bruke anlegget, teste det og lære, slik at vi får riktig type anlegg når vi skal utvide med solceller på flere av bygningene våre, sier Elisabeth Vestergård, prosjektleder BFK Eiendom.

BFK Eiendom forvalter og utvikler Buskerud fylkeskommunes eiendommer.

- I tillegg til å produsere fornybar energi skal anlegget brukes til undervisningsformål for elever ved elektrolinja, fortsetter Vestergård.

Solcelleanleggene er montert på taket av bygg B. Taket ble rehabilitert i 2017 og byggets grunnflate er på ca. 2 200 m2 (85 meter x 26 meter).

- Dette blir Norges største testarena for solceller.

Per Urdahl, daglig leder Solel

Solcelleanlegg Åssiden vgs bygg B
Foto: Google Maps

Solen som energiressurs er fornybar, forutsigbar, tilgjengelig over alt.

Politikerne i Buskerud fylkeskommune har vedtatt at det de neste årene skal brukes 8 millioner kroner på solcellesatsing i fylket.

Anlegget på taket av bygg B på skolen på Åssiden har kostet litt over 2 millioner kroner.

- De ni anleggene på Åssiden vil reduserer innkjøpt strøm med 80 000 kWh.

Per Urdahl, daglig leder Solel

- Dette er lokal, kortreist strøm produsert på taket av skolen, og vi gleder oss til å følge anleggene på Åssiden videregående skole, avslutter Per Urdahl

.Solcelleanlegg Åssiden vgs tak


Publisert 2. juli 2018, oppdatert 2. juli 2018.