Hovedinntak til videregående skoler er gjennomført

8.885 søkere har fått tilbud om skoleplass i Buskerud. 794 søkere med ungdomsrett står foreløpig uten tilbud.

Søkere med ungdomsrett betyr at de har lovbestemt rett til videregående opplæring.

81,5% av ungdommene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, 87,1 % har fått tilbud om ønsket programområde.

Søkere uten ungdomsrett i Buskerud har, med noen unntak, ikke fått tilbud om plass i denne omgang. Disse søkerne vil først få et tilbud når alle med ungdomsrett har fått et tilbud.

Det er 468 ledige plasser etter at hovedinntaket er kjørt. Inntakskontoret erfarer at en del takker nei til skoleplass.

Husk å svare på tilbud om skoleplass, svarfrist 14. juli.

Svar på inntak er lagt ut på www.vigo.no Det er viktig at alle søkerne går inn på nettet, logger seg på med MinID og svarer innen fristen 14. juli.

Unnlater en søker å svare på tilbud, enten det er skoleplass eller plass på venteliste, regnes det som et NEI og tilbudet eller plass på venteliste vil gå til en annen søker.

Neste inntak vil være klart 7. august med svarfrist den 14. august.

Skolestart er 19. august. Se oversikt over oppstartstidspunkt.

Det er mulig å søke til Lånekassen om lån/stipend via svarkortet på www.vigo.no.

Det er bare tilbud om skoleplass som gis på www.vigo.no. Tilbud om læreplass gis direkte fra bedrift. Søkere kan via Vigo se hvilke bedrifter som har søknaden til vurdering.

Søknad om opplæring i bedrift
628 søker har nå fått læreplass. 298 søkere venter fortsatt på tilbud fra bedrift.

Erfaring viser at mange får læreplass også på sensommeren og høsten.

Formidlingen fortsetter derfor til alle med opplæringsrett har fått et tilbud.

Dersom det ikke er mulig å gi alle tilbud i bedrift blir det gitt tilbud om opplæring i skole. Dette skjer før formidlingen avsluttes i slutten av september/oktober.

Utdanningsavdelingen: Tlf. 32 80 86 47, utdan...@bfk.no


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.