Innfører makkerskap på alle de videregående skolene i Buskerud

- Målet er et tryggere klasserom der flere blir kjent med hverandre, sier Sissel Urke (V).

Skolestart er et viktig springbrett for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes nye vennskap, men noen faller også utenfor.

Nå vil utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune innføre bruken av makkerskap ved de videregående skolene i fylket.

Målet er et mer inkluderende klasserom. Ideen kommer fra danske Netwerk som gjennomfører makkerskap som en del av sitt arbeid mot ensomhet.

- Makkerskapsprosjektet bygger på mye bra arbeid som skolene allerede gjør i dag. Nå ønsker vi at alle skolene våre skal ta dette i bruk.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen

Sissel Urke

Bytter makker underveis

Det er læreren som bestemmer hvem som skal være makkere 2 og 2. Disse makkerskapene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen.

Ordningen går over 3x3 uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre.

Blant annet skal man gi beskjed til sin makker hvis man er borte fra skolen.

I tillegg får lærere utdelt et knippe oppgaver de kan bruke til å bygge et godt klassemiljø og gode makkerskap- og grupper.

Positive erfaringer fra både lærere og elever

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Mange av fylkeskommunens videregående skoler har allerede tatt i bruk makkerskap ved sin skole.

Erfaringene har væt positive både fra lærere og elever og tilbakemeldinger fra mange er at dette vil man ha gjennom hele året.

- Det er en strukturer rundt skolestarten som er tydelig forankret i tydelig klasseledelse. Målet er et tryggere klasserom der flere blir kjent med hverandre, fortsetter Urke.

- Å kjenne seg inkludert i klassen gir større robusthet for den enkelte elev, og er viktig for læringsmiljøet resten av skoleåret.

Sissel Urke (V)

Makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Urke understreker at dette er eit tiltak som er prøvd ut og som ser ut til å ha god effekt på fraværet, og det er også en modell som Mobbeombudet anbefaler.


Publisert 20. juni 2016, oppdatert 20. juni 2016.