Innfører makkerskap på alle de videregående skolene i Buskerud

- Målet er et tryggere klasserom der flere blir kjent med hverandre, sier Sissel Urke (V).

  • Av Carsten Øhrn

Skolestart er et viktig springbrett for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes nye vennskap, men noen faller også utenfor.

Nå vil utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune innføre bruken av makkerskap ved de videregående skolene i fylket.

Målet er et mer inkluderende klasserom. Ideen kommer fra danske Netwerk som gjennomfører makkerskap som en del av sitt arbeid mot ensomhet.

- Makkerskapsprosjektet bygger på mye bra arbeid som skolene allerede gjør i dag. Nå ønsker vi at alle skolene våre skal ta dette i bruk.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen

Sissel Urke

Bytter makker underveis

Det er læreren som bestemmer hvem som skal være makkere 2 og 2. Disse makkerskapene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen.

Ordningen går over 3x3 uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre.

Blant annet skal man gi beskjed til sin makker hvis man er borte fra skolen.

I tillegg får lærere utdelt et knippe oppgaver de kan bruke til å bygge et godt klassemiljø og gode makkerskap- og grupper.

Positive erfaringer fra både lærere og elever

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Mange av fylkeskommunens videregående skoler har allerede tatt i bruk makkerskap ved sin skole.

Erfaringene har væt positive både fra lærere og elever og tilbakemeldinger fra mange er at dette vil man ha gjennom hele året.

- Det er en strukturer rundt skolestarten som er tydelig forankret i tydelig klasseledelse. Målet er et tryggere klasserom der flere blir kjent med hverandre, fortsetter Urke.

- Å kjenne seg inkludert i klassen gir større robusthet for den enkelte elev, og er viktig for læringsmiljøet resten av skoleåret.

Sissel Urke (V)

Makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Urke understreker at dette er eit tiltak som er prøvd ut og som ser ut til å ha god effekt på fraværet, og det er også en modell som Mobbeombudet anbefaler.


Publisert 20. juni 2016, oppdatert 20. juni 2016.