Internasjonal anerkjennelse til UngInvest AIB

UngInvest AIB er, som en av tre norske skoler, tatt inn i det verdensomspennende Ashoka-nettverket.

Ashoka Changemaker Schools består av 260 skoler over hele verden som samarbeider for å utvikle og endre utdanningssystemet.

– Dette betyr mye for oss, og vi er veldig stolte over å ha blitt valgt ut, sier Ingebjørg Mæland, leder ved UngInvest AIB.

– Vi setter stor pris på at UngInvest AiB har fått denne viktige internasjonale anerkjennelsen, sier Sissel Urke, hovedutvalgsleder for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

– Nå kan vi dele erfaringer med de beste skolene i verden, så vi kan gi et enda bedre tilbud til elevene våre, fortsetter Mæland.

– Samtidig kan vi øke innsatsen med å lære bort våre arbeidsmetoder til andre skoler, både i Buskerud og i resten av landet. Vi kommer ikke til å gi oss før alle unge blir møtt med et positivt tankesett når de kommer på skolen, og dette er virkelig en inspirasjon på veien, sier Ingebjørg Mæland.

En skole i verdensklasse

UngInvest AIB er en læringsarena eid av Buskerud fylkeskommune, som gir ungdom en tydelig retning i livet.

Det er et tilbud til unge i Buskerud som trenger et alternativ til tradisjonell videregående opplæring, for en kortere eller lengre periode.

Den blir nå, sammen med Nordahl Grieg videregående skole og United World College Red Cross Nordic, med i et globalt nettverk med 260 skoler og sosiale entreprenører og ildsjeler fra organisasjons- og næringslivet. Alle ønsker å forandre det tradisjonelle utdanningssystemet.

– Da vi startet søket etter de første Changemaker-skolene i Norge, fikk vi høre at det var umulig å finne nyskapende skoler her. Det nektet vi å tro på, og det viste seg at vi hadde rett, sier Helga Øvsthus Tønder, direktør for Ashoka i Norge.

– Gjennom en streng utvelgelsesprosess har Nordahl Grieg videregående skole, UngInvest AIB og United World College Red Cross Nordic vist seg å være innovative utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, fortsetter hun.

– De er motiverte til å vise både et norsk og internasjonalt publikum hvordan man kan og bør gi barn og unge økt innflytelse og utdanne dem slik at de kan og vil skape positiv endring i verden, sier Helga Øvsthus Tønder.

Sterke på empati og kreativitet

De tre nyslåtte Ashoka Changemaker-skolene er blitt valgt fordi de utvikler "changemaker-ferdigheter" hos sine elever: empati, kreativitet, lederskap og teamarbeid.

Alle skolene utmerker seg innen innovasjon og ledelse. De har blitt evaluert av Ashoka og eksperter i det internasjonale nettverket.


Publisert 18. oktober 2017, oppdatert 18. oktober 2017.