Internasjonal pris til fylkeskommunal satsing

Den fylkeskommunale satsingen på Nasjonal digital læringsarena har fått en internasjonal pris. Boldic Award 2014 er tildelt NDLA.

Selve prisoverrekkelsen skjedde på konferansen ”Lärande i förändring” i Stockholm 23. oktober.

Begivenheten blir også markert på Fleksibel Utdanning Norges konferanse i Oslo i november.

NDLA eies av 18 fylkeskommuner. De fleste medarbeiderne er fylkeskommunalt ansatte som er engasjert av NDLA for kortere eller lengre tidsrom.

For tiden er fylkesdutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Jan-Helge Atterås, leder i arbeidsutvalget for styret til NDLA.

Ellers har Kirsti Slettevoll (Drammen vgs), Jan Arve Overland (Kongsberg vgs), Hans Petter Fuglerud (Drammen vgs) engasjement for å arbeide med læremidler og informasjon i NDLA.

Sigrun Bergseth i Utdanningsavdelingen er fylkeskontakt fra Buskerud fylkeskommune inn mot NDLA.

Nordisk-baltisk samarbeid

Boldic Award gis til personer, prosjekter eller organisasjoner som utvikler verktøy og metoder innenfor fjernundervisning og fleksibel opplæring.

Det er et samarbeid mellom nordiske og baltiske land for å fremme utvikling av og kjennskap til åpne læringsressurser. Dette skjer med støtte fra Nordisk råds program Nordplus.

Den svenske organisasjonen for fleksibel opplæring, SVERD, er koordinator for Boldic Award. Prisen ble første gang delt ut i 2005.

Les mer om tildelingen av Boldic Award 2014

Juryens begrunnelse

NDLA er et innovativt prosjekt som lager åpne læringsressurer for alle med Creative Commons-lisens, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen  framhever NDLAs samarbeidsmodell og mulighetene for en oppskalering som kan fremme nettbasert  læring i hele Norden og de baltiske landene.

"The NDLA project's strategy and soloutions can be scalable over the whole Nordic and Baltic region. This is a unique way to work together to promote online learning and ICT-supported flexible lifelong learning in the Nordic and Baltic region."

En selvsagt del av en god helhet

- Denne oppmerksomheten er stor stas for alle som har jobbet med NDLA, sier daglig leder i NDLA, Øivind Høines i en pressemelding.

- Det er en anerkjennelse av arbeidet til lærere og leverandører fra hele landet, som har jobbet hardt for å få til  et så godt produkt.

- Åpne læremiddel er i dag et internasjonalt fenomen. Da vi startet med NDLA i 2006, var digitale læremidler revolusjonerende. I dag er det en selvsagt del av en god helhet, sier han.

Internasjonal oppmerksomhet

Dette er ikke første gang NDLA får internasjonal oppmerksomhet. I 2011 ble NDLA nominert til den prestisjetunge europeiske EPSA-prisen. Da var det  NDLAs organisering som en distribuert virksomhet, som vekket interesse.

NDLA har som visjon å utvikle åpne gode digitale læremiddel i alle fag i videregående opplæring. NDLA legger til rette for at elever og lærere kan være aktive og deltakende i  læringsarbeidet.

Her kan du se læremidlene i NDLA.


Publisert 28. oktober 2014, oppdatert 28. oktober 2014.