Invitasjon til kunstkonkurranse - utvidet innsendingsfrist

Fylkeskommunen bygger ny Hønefoss videregående skole. Nå inviterer vi kunstnere til utforming av utendørs amfi.

Buskerud fylkeskommune bygger ny videregående skole i Hønefoss til 475 millioner kroner.

Det er en skole som samler alle yrkesfagene og noen studiespesialiserende linjer under ett tak, og skal huse 800 elever og 200 ansatte.

I tillegg skal skolen fungere som et nærmiljøanlegg.

Skolen er designet for å ivareta alle undervisnings- og verkstedbehovene, og for å ivareta et stimulerende sosialt liv og opplevelsen av gode omgivelser i hverdagen. Som en følge av dette satses det ressurser på å tilføre skoleanlegget samtidskunst av høy kvalitet.

Ett av kunstprosjektene vil være kunstnerisk utforming av et utvendig amfi/"amfiskulptur" som skal etableres i en naturlig terrengform sentralt i skolens uteområde og gi plass til 60-80 personer.

Det er avsatt i størrelsesorden 1.8 millioner kroner  til dette kunstprosjektet.

Prosjektet er støttet av Kunst i offentlige rom (KORO) som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent.

Interesserte kunsthåndverkere og billedkunstnere inviteres til å sende inn aktuelt presentasjonsmateriale og cv, samt en kortfattet tekst med egne refleksjoner rundt oppgaven.

Kunstutvalget ønsker å få frem kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket, i tillegg til å være aktuelle samtidsuttrykk med tydelig kunstnerisk idé.

Materialet sendes digitalt til kunstutvalgets sekretær Thea Breivik, postm...@bfk.no og merkes med 13/4639.

Frist for innsending er 6. februar 2014.

Konkurranseperiode vil være mars-mai 2014 og ferdigstilling innen utgangen av 2015.


Publisert 27. november 2013, oppdatert 27. november 2013.