Kåret til vinner av Ildsjelprisen 2015

Det er første gang en skole i Buskerud får Ildsjelprisen. - Prisen er en anerkjennelse og betyr mye for oss, sier Gro Ebbestad ved Drammen videregående skole.

Mandag mottok Drammen videregående skole Ildsjelprisen 2015. Ildsjelprisen gis til skoler som fremmer fagene formgiving, kunst og håndverk.

Prisen deles ut for 5. gang av Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Telemark og Kunst og design i skolen.

Det er første gang en skole i Buskerud får prisen.

- Det betyr mye for skolen, fagfeltet og for våre lærere å få en slik annerkjennelse, sier undervisningsinspektør Gro Ebbestad ved Drammen videregående skole.

Ebbestad sier skolen har satset på formgivingsfag i forhold til å legge til rette verksteder, utstyr og materialer slik at de kan være nytenkende og innovative innen faget design, arkitektur og kunst.

Drammen videregående skole, skolebygget, foto Torbjørn Tandberg

Juryens begrunnelse

«Drammen videregående skole har meget god rekruttering. Skolen legger til rette for den enkelte elev og har bredt utvalg av muligheter for fordypning fra andre studieretninger, blant annet fra realfag.

Fagmiljøet i formgivingsfag ved skolen involverer elevene i oppgaveskriving og framdriftsplaner. Formgivingsfag-miljøet ved Drammen vgs. jobber tverrfaglig, der arbeid med digitale medier står sentralt. Skolen har samarbeidet med Union om sceneoppdrag og har hatt oppdrag både for andre linjer ved skolen og eksternt.

Buskerud fylkeskommune har som skoleeier bidratt med å legge forholdene til rette med hensyn til skolen utforming og verksteder.

Fagmiljøet ved skolen jobber godt med implementering av entreprenørskap, og utvikling og nytenkning av undervisning og vurderingskriterier. Skolen relaterer undervisningens innhold til relevante yrker og til samfunnet ellers. Skolen tar også imot øvingslærerstudenter.»

Jobbet aktivt i oppbyggingen av verksteder

- Hvordan har dere jobbet med å fremme formgivningsfaget?

 Faglærerne ved avdelingen og ledelsen har jobbet aktivt i oppbyggingen av verksteder da Studiespesialiserende ble etablert på Drammen videregående skole, sier Ebbestad.

-Det betyr mye å ha spesialrom til praktisk arbeid med design , arkitektur og kunst. Vi har også fått utstyr som vil gjøre våre elever kompetente til det utstyret de møter i høyere utdanning innen design og arkitektur og kunst, sier hun.

- Vi jobber med nytenkning og relevant i forhold til de krav som ligger i opptak til høgere studie.

Utdanning innen design , arkitektur og kunst

- Det som har vært viktig for oss er å fortelle våre søkere at dette er en utdanning innen design , arkitektur og kunst, fortsetter Ebbestad.

- Formgiving sier lite om videre utdanningen på høgskolenivå. Vi gleder oss til dette faget blir et eget studieforberedende utdanningsprogram for da vil det bli mer synlig for våre søkere. Utdanningen bytter da også navn til kunst, design og arkitektur, sier hun.

- Vi legger også til rette så vår elever kan velge realfagsmatte i 2. klasse slik at de kan søke inn til NTNU arkitekt. Flere av våre 3. klasse elever velger entreprenørskap som valg til programfag. Dette er relevant kunnskap for å bli arkitekt eller designer, forklarer hun.

- Hvordan vil dere bruke denne prisen videre i arbeidet ved skolen?

- Vi vil bruke denne prisen aktivt i forhold til å fortelle alle der ute at dette er en utdanning for fremtiden. Når oljen tar slutt trenger Norge kreative, innovative elever som ser muligheter og gjør noe med dem, sier undervisningsinspektøren.

- Vi ønsker også å jobbe mer med å relatere våre opplegg mer mot oppdrag fra nærings- og kulturlivet, slik at undervisningen blir mer virkelighetsnær, avslutter Gro Ebbestad ved Drammen videregående skole.


Publisert 10. februar 2015, oppdatert 10. februar 2015.