Kongsbergelever er landets beste grønne entreprenører

Kan matproduksjon og avfallshåndtering kombinere og løses lokalt i framtidens byer? Det mener fem elever fra Kongsberg videregående skole.

Kan matproduksjon og avfallshåndtering kombineres og løses lokalt i framtidens byer? Det mener fem elever fra Kongsberg videregående skole. Forslaget sendte dem helt til topps i innovasjonskonkurransen «Energi for framtiden».

Andreplassen gikk til Atlanten vgs. fra Kristiansund og tredjeplassen til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand.

- Neste steg blir å ta ideen videre og se om den kan bli tatt i bruk. Det har vi veldig lyst til å finne ut, sier Tom Haakon Håkonsen Andersen, som er en av fem elever på vinnerlaget.

Konkurransen «Energi for framtiden» arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Enova. Etter først å ha kvalifisert seg gjennom fylkesvise finaler har tre superfinalistene vært samlet til et drøyt døgn med hardt arbeid i Trondheim. Spenningen ble endelig utløst da vinneren ble kåret på scenen foran en fullsatt sal under Enovakonferansen.

- Det føltes veldig godt å stå der og få vite at vi er de aller beste i landet.

Julie Kildal Tveiten

Med bakgrunn i fem ulike trender, som blir viktige for å nå den politiske målsettingen om å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, fikk elevene i oppdrag å komme med løsninger som kan utnytte disse trendene til å kutte klimagssutslipp.

Traff helheten

Elevene fra Kongsberg konsentrerte seg om trenden urbanisering. Den tiltakende urbaniseringen gir store muligheter for å løse klimagassutslipp, men også noen logistikkutfordringer. Gjennom såkalt hydroponifarmer vil elevene løse en del av logistikkbehovet. Hydroponi er en metode som gjør det mulig å dyrke planter direkte i vann. I løsningsforslaget var ideen å både bruke disse plantene som mat, og muliggjøre avfallsforbrenning lokalt, for igjen utnytte energien fra forbrenningen til å varme opp bygninger. Altså kortreist mat, kortreist avfall og kortreist energi.

- Løsningen treffer helheten i utfordringene vi ser mot 2030, med en bærekraftig innovativ løsning som omfatter søppelhåndtering, matproduksjon og energiproduksjon. Ideen kan realiseres på nabolagsnivå og skaleres videre til større prosjekt. Ideen er en gavepakke til rastløse entreprenører som vil gå foran i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap om juryens begrunnelse.

I de beste hender

Andreplassen gikk til Atlanten vgs. fra Kristiansund, som foreslo en Hyperloop-løsning med stasjoner i alle de største byene i Norge. Hyperloopene vil være en utslippsfri og mer effektiv måte å frakte gods, råvarer og mennesker på. Tredjeplassen gikk til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand. Deres idé var et elektrisk bånd som frakter kjøretøy over lengre distanser helt uten klimautslipp og ulykkesrisiko.

- På Enovakonferansen ser vi at det nå skjer en teknologisk innovasjon i norsk nærings- og samfunnsliv som mangler sidestykke. Det disse elevene har kommet opp med gjennom et døgn gjør meg trygg på at veien mot lavutslippssamfunnet er i de beste hender, også når neste generasjon tar over stafettpinnen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 31. januar 2018.