Landets høyeste valgdeltakelse

Flest elever stemte i Buskerud. 85,4 prosent av elevene på de videregående skolene i Buskerud brukte stemmeretten i skolevalget.

Resultatet fra årets skolevalg viser at oppslutningen om valget var størst i Buskerud, der hele 8 250 elever - 85,4 prosent - avga stemme i valget.

Landsgjennomsnittet var på 80,7%. Sogn og Fjordane og Rogaland var rett bak Buskerud med henholdsvis 85,3 % og 85,0 %.

Her ser du valgresultatet for din skole i Buskerud

Total 18 videregående skoler i Buskerud deltok i årets skolevalg. I forkant av valget har det vært gjennomført valgdebatter og valgtorg på skolene.

Les også: Skoledebatt i Drammenshallen

Det er 15. gang at Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) arrangerer skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

- Skolevalget pleier å gi en god pekepinn på hvor valgvinden blåser. Partier i fremgang eller fall i skolevalget, får gjerne en tilsvarende utvikling i det ordinære valget, sier spesialrådgiver Atle Jåstad ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste til NTB.

Jåstad sier avstanden i prosentpoeng mellom resultatet i skolevalget og det ordinære valget de siste årene er blitt mindre. Elevene stemmer mer likt med befolkningen ellers.


Publisert 9. september 2015, oppdatert 9. september 2015.