Ledige skoleplasser 2013/2014

Søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass, eller som ikke har søkt om skoleplass før, kan kontakte skolene om skoleplass snarest.

Søkere til Videregående trinn 1 må vise vitnemål fra grunnskolen og søkere til Videregående kurs 2 og 3, må ha fullført kvalifiserende programområde. Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Søkere som ikke er norske statsborgere, må i tillegg legge fram oppholdstillatelse.

Hovedutvalg for utdanning i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på Videregående trinn 1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

 

Oversikt over programområder hvor det er ledige plasser eller få på venteliste:

Gol vidaregåande skule
Tlf: 32 07 35 00 

Vg1 Design og håndverk
Vg2 Kokk og servitørfag
Vg2 Media og kommunikasjon
Vg2 Realfag
Vg3 Media og kommunikasjon
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 Realfag
Vg3 Drama
Ål vidaregåande skole
Tlf: 32 08 45 00
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Naturbruk, fjellandbruk
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Kjøretøy
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2 Helsefagarbeider
Vg2 Elenergi
Vg2 Landbruk og gartnernæring
Vg2 Salg, service og sikkerhet
Vg3 Landbruk 
Kongsberg videregående skole
Tlf: 32 86 76 00 
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Musikk, dans,drama, m/musikk
Vg1 Naturbruk 
Vg2 Kokk og servitørfag
Vg2 Design og tekstil 
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Musikk
Vg2 Industriteknologi
Vg3 Idrettsfag
Vg3 Automatiseringsfaget
Vg3 Dataelektronikerfaget
Vg2 og Vg3 Internasjonal baccalaureate
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 Realfag
Vg3 Formgivingsfag 
Numedal videregående skole
Tlf: 32 74 49 50
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Service og samferdsel
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 og Vg3 Realfag
Vg2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 
Ringerike videregående skole
Tlf: 32 10 99 10 
Vg1 Musikk,dans,drama m/musikk
Vg2 Musikk
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Musikk 
Hønefoss videregående skole
Tlf: 32 17 13 00
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg1 Restaurant og matfag
Vg1 Teknikk og industriell produksjon 
Vg2 Elenergi
Vg2 Klima-, energi- og miljøtiltak
Vg2 Interiør og utstillingsdesign
Vg2 Transport og logistikk 
Eiker videregående skole
Tlf: 32 25 02 40 
Vg2 Interiør og utstillingsdesign
Vg3 Studiespesialisering 
Rosthaug videregående skole 
Tlf: 32 22 21 00 
Vg1 Naturbruk
Vg2 Landbruk og gartnernæring 
Vg2 Hest og hovslager
Vg2 Byggfag
Vg2 Restaurant og matfag
Vg2 Kokkfag
Vg2 Arbeidsmaskiner 
Vg2 Idrettsfag
Vg2 Medier og kommunikasjon  
Vg2 Kjøretøy
Vg2 Elektro
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 Realfag 
Drammen videregående skole
Tlf: 32 26 28 00 
Vg2 Språk, samfunnsfag, økonomi m/entreprenørskap
Vg2 Realfag, forskerlinje 
Åssiden videregående skole
Tlf. 32 24 61 00 
Ta kontakt med skolen
Lier videregående skole
Tlf: 32 22 05 00
Vg2 Helsefagarbeider
St. Hallvard videregående skole  
Tlf: 32 24 01 00
Ta kontakt med skolen
Røyken videregående skole  
Tlf: 31 29 22 00
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg3 Automasjon
Vg3 Realfag
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 Formgivingsfag
Vg3 Realfag
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Arbeidsinstituttet Buskerud

AI-Ringerike
Tlf: 32 12 65 33 / 32261264  
AI-Midtfylket
Tlf: 32 78 95 70
AI-Kongsberg 
Tlf: 32 76 33 60 / 32 26 12 80
AI-Drammen
Tlf: 32 26 12 00 

Ta kontakt

 

Oppfølgingstjenesten i Buskerud

Ungdom med opplæringsrett som ikke er i opplæring/utdanning dette skoleåret, oppfordres til å ta kontakt med oppfølgingstjenesten (PPOT) for råd og veiledning. 

PPOT Ringerike/Hole - Tlf: 32 80 89 20
PPOT Kongsberg/Numedal - Tlf: 32 86 82 70
PPOT Hallingdal - Tlf: 32 02 95 20 
PPOT Nedre Buskerud - Tlf: 32 80 86 50


Publisert 4. september 2013, oppdatert 4. september 2013.