Ledige skoleplasser 2017/2018

Videregående opplæring i Buskerud: Her finner du oversikt over hvor det er ledige plasser eller få på venteliste.

Buskerud fylkeskommune eier og driver videregående skoler i Buskerud.

Søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass eller som ikke har søkt om skoleplass før, kan kontakte de aktuelle skolene våre om skoleplass snarest.

Skoleåret 2017/2018

Søkere til Videregående trinn 1 må vise vitnemål fra grunnskolen og søkere til Videregående kurs 2 og 3, må ha fullført kvalifiserende programområde.

Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Søkere som ikke er norske statsborgere, må i tillegg legge fram oppholdstillatelse.

Hovedutvalg for utdanning i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på Videregående trinn 1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

Gol vidaregåande skule:
Tlf: 32 07 35 00

 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Vg2 Kokk og servitørfag
 • Vg3 Drama
 • Vg3 Studieforberedende innen medier og kommunikasjon

Ål vidaregåande skole:

Tlf: 32 08 45 00 

 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon
 • Vg1 Service og samferdsel
 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Kjøretøy
 • Vg2 Industriteknikk
 • Vg2 Byggteknikk

Kongsberg videreg.skole:

Tlf: 32 86 76 00

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Musikk, dans,drama, m/musikk
 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Vg2 Kokk- og servtørfag
 • Vg2 Plast og kompositt
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg2 Musikk
 • Vg3 Musikk
 • Vg3 Dataelektronikerfaget
 • Vg3 Studiespesialisering

Numedal videreg.skole:

Tlf: 32 74 49 50 

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 Service og samferdsel
 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon
 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg2 Kjøretøy
 • Vg3 Studiespesialisering
 • Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Ringerike videreg.skole:

Tlf: 32 10 99 10

 • Vg2 Musikk
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg2 Idrett
 • Vg3 Studiespesialisering

Hønefoss videreg.skole:

Tlf: 32 17 13 00 

 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Frisørfag
 • Vg2 Industriteknologi
 • Vg2 Interiør og utstillingsdesign
 • Vg2 Klima- energi- og miljøteknikk
 • Vg2 Medier og kommunikasjon
 • Vg2 Kokk- og servitørfag
 • Vg3 Studiespesialiering
 • Vg 3 Medier og kommunikasjon
 • Vg3 Utstillingsdesign

Eiker videreg. skole:

Tlf: 32 25 02 40 

Ingen ledige plasser, men korte ventelister på følgende:

 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Vg3 Realfag

Rosthaug videreg. skole:

Tlf: 32 22 21 00 

 • Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Vg3 Realfag
 • Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Vg3 Påbygg3
 • Vg3 Påbygg4

Drammen videreg. skole:

Tlf: 32 26 28 00

 • Vg2 Studiespesialisering, forskerlinje
 • Vg3 Studiespesialisering - internasjonalisering
 • Vg3 Studiespesialisering, forskerlinje

Åssiden videreg. skole:

Tlf. 32 24 61 00 

 • Vg1 Design og håndverk
 • Vg2 Frisør
 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Interiør og utstillingsdesign
 • Vg2 Helseservicefag
 • Vg2 Klima, energi- og miljøteknikk
 • Vg2 Treteknikk
 • Vg3 Hudpleie
 • Vg3 Medier og kommunikasjon
 • Vg3 Påbygg4 (Kveld)

Lier videreg. skole:

Tlf: 32 22 05 00 

 • Vg2 Helsefagarbeider
 • Vg2 Blomsterdekoratør

St. Hallvard videreg.skole:

Tlf: 32 24 01 00  

 • Vg1 Musikk
 • Vg2 Drama
 • Vg2 Idrett
 • Vg2 Dans
 • Vg2 Frisørfag
 • Vg3 Dans
 • Vg3 Musikk

Røyken videreg. skole:

Tlf: 31 29 22 00  

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg1 Kunst, design og arkitektur
 • Vg1 Medier og kommunikasjon
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg3 Automatiseringsfaget
 • Vg3 Studiespesialisering

Arbeidsinstituttene, ta kontakt :

 • AI-Ringerike tlf: 32 26 12 50
 • AI-Midtfylket tlf: 32 26 12 81
 • AI-Kongsberg tlf: 32 26 12 80
 • AI-Drammen tlf: 32 26 12 00

Oppfølgingstjenesten i Buskerud:

Ungdom med opplæringsrett som ikke er i opplæring/utdanning dette skoleåret, oppfordres til å ta kontakt med oppfølgingstjenesten (PPOT) for råd og veiledning.

PPOT Ringerike/Hole tlf: 32 14 02 10
PPOT Kongsberg/Numedal tlf: 32 86 82 70
PPOT Hallingdal tlf. 32 02 95 20
PPOT Nedre Buskerud tlf: 32 80 86 50


Publisert 29. august 2017, oppdatert 8. september 2017.