Midler til samarbeid om videregående opplæring

Søk om prosjektmidler til tiltak som styrker samarbeidet mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv.

Utdanningsdirektoratet inviterer fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, videregående skoler, opplæringskontorer, virksomheter og bedrifter til å søke om prosjektmidler til tiltak som styrker samarbeidet mellom skole, skoleeier og lokalt arbeidsliv.

Søknadsfrist er 7. oktober 2014.

Tildeling av midler forutsetter at prosjektene involverer både skole/skoleeier og arbeidsliv. Det er derfor ikke mulig å søke om prosjektmidler uten å ha inngått avtale med eller flere samarbeidspartnere.

Det kan søkes om midler til:

  • Nye samarbeidsprosjekter
  • Å videreutvikle samarbeidstiltak som allerede er igangsatt
  • Tiltak som skal bidra til en erfaringsdeling, for eksempel prosjekter som skal bidra til at eksisterende samarbeidstiltak i en fylkeskommune kan overføres til andre

Se Utdanningsdirektoratets nettside for mer informasjon, søknadsskjema og eksempler til inspirasjon


Publisert 15. september 2014, oppdatert 15. september 2014.