Mobbeombudet besøker skolene

- I løpet av vinteren skal jeg besøke alle de videregående skolene i Buskerud, sier landets først mobbeombud, Bodil J. Houg (42).

Denne uka hadde 42-åringen sin første arbeidsdag som nytt mobbeombud i Buskerud fylkeskommune.

- Jeg har gledet meg lenge til å starte, og ser fram til å samarbeide med de videregående skolene i fylket, sier Bodil J. Houg.

- Og aller mest gleder jeg meg til å møte elever og lærere ute på skolene, fortsetter hun.

Lavterskeltilbud
Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne. Opplæringen i skole skjer ved 13 videregående skoler, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole.


Det nye mobbeombudet er først og fremst til for 9.000 elever og lærlinger i videregående opplæring i Buskerud.

Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.

- Det gjøres mye godt arbeid mot mobbing i Buskerud, og jeg skal se på det overordnede systematiske arbeidet mot mobbing og det praktiske arbeidet ute på skolene, sier hun.

- Jeg er stolt over å være det første ombudet, og synes det er spenstig av fylkespolitikerne at de ser dette samfunnsproblemet, og at de tar tak i det på den måten de gjør, sier 42-åringen.

Nulltoleranse mot mobbing
- Vi har nulltoleranse mot mobbing, men ser dessverre at det forgår mobbing til tross for gode handlingsplaner, sier fungerende leder for hovedutvalget for utdanningssektoren, Hege Iren Fossum, i Buskerud fylkeskommune.
 
- Mobbing går utover selvfølelsen og mobbing forringer trivselen og går utover motivasjonen til læring. Vi ønsker at det nye ombudet kan bidra til at det kan bli slutt på mobbing, sier Fossum.

Fossum understreker at alle skal ha mulighet til å lære i trygge og gode omgivelser, uten å bli utsatt for mobbing og krenkende behandling.
 
- Vi vil at elevene skal ha det bra på skolen slik at de fullfører utdanningen, sier skolepolitikeren.

- Det handler om menneskeverd, det handler om folkehelse, fortsetter hun.

- Og vi har god tro på at dette tiltaket skal virke, sier Fossum.

Jobber aktivt mot mobbing
Buskerud fylkeskommunen har jobbet aktivt mot mobbing i den videregående skolen i Buskerud.

Høsten 2010 og høsten 2011 gjennomførte man anti-mobbekonferanser ”Ikke på min vakt” der man samlet elever, lærere, rådgivere og rektorer fra hele fylket med et felles mål - forhindre mobbing. 

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det nye ombudet er ansatt i en prosjektperiode på to år. Hun startet i jobben 2. januar 2013 og har kontor i fylkeshuset i Drammen.

Utdrag av cv Bodil Jenssen Houg (f. 1970)
Inspektør 2010 - 2012: Bjørnegård ungdomsskole, Bærum Rektor 2006 - 2010: Montessoriskolen Lyse, Oslo Veileder i skolemegling 1999 - 2000: Konfliktrådene i Oslo Lærer/inspektør 1995 - 2005: Oslo Montessoriskole Lærer 1993 - 1995: Sandbekken ungdomskole, Rælingen 
Universitetet i Oslo 2009 - 2012: Masteroppgave "Hvordan kan ledelse redusere mobbing?" University of Hull 1998 - 2001: European Education Mastergrad Høgskole i Hedmark 1990 - 1994, lærerutdanning 

For ytterligere informasjon:Bodil Jenssen Houg, mobbeombud, 91 51 08 93.


Publisert 4. januar 2013, oppdatert 4. januar 2013.