Mobbeombudet støtter bøtelegging av skoler

- Jeg støtter regjeringens forslag om å gi dagbøter til skoler som ikke følger opp mobbesaker, sier Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la mandag fram regjeringens nye tiltak mot mobbing.

Regjeringen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Samtidig styrkes kampen mot mobbing i barnehagen.

- Jeg synes det er på tide at oppfølgingen av Djupedalutvalget kommer nå. Det er mye godt i regjeringens tiltak, og jeg vil spesielt trekke fram at de ser barnehage som en del av arbeidsområdet for tiltak mot mobbing, sier Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud.

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud etter at Buskerud fylkeskommune opprettet stillingen for å jobbe mot mobbing i skolen i 2012.

Styrker kompetansen

Regjeringen vil styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

Mobbeombudet mener regjeringens kompetansepakke blir viktig. 

- Kompetanse i håndtering av mobbing er ikke noe som skjer på enkeltkurs, det skjer i prosess.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud

- Derfor må kompetanse være noe som løftes over en tid, og det må være forpliktende å gjennomføre, fortsetter Houg.

Les også: Mobbeombudet og fylkestinget i Buskerud vant årets Trygg bruk-pris

Regjeringen vil også endre loven slik at kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp pålegg, kan straffes økonomisk.

- Jeg støtter kunnskapsministerens forslag om dagbøter fordi hvis du sammenligner med arbeidstilsynet når de fikk mulighet til å gi dagbøter så førte det til en innstramming i håndteringen av lovverket, fortsetter mobbeombudet.

- Det har i praksis ikke vært utstedt mange bøter, men man jobber nå mer i tråd med regelverket viser undersøkelser, sier hun.

- Dette håper vi også vil skje i skolene, sier Bodil J. Houg.

- Klageinstans er et kontroversielt forslag

- Det har vært foreslått styrking av fylkesmannens rolle som klageinstans. Jeg hadde håpet at regjeringen hadde gått inn for en sentral klageinstans fordi det må være lik praksis på dette uansett hvor du bor i Norge, sier Houg.

- Fylkesmannen har til nå hatt denne oppgaven, og det har vist seg at de utfører dette på svært ulikt vis, mener hun.

- Det kan ikke være slik at barns rettigheter behandles ulikt etter hvor du bor i Norge.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud

- Ikke bra nok

Mobbeombudet i Buskerud mener PP-tjenestens rolle ikke har blitt styrket slik det ble foreslått i Djupedalsutvalget.

- Der ble det foreslått en endring av lovforslaget der PP-tjenestens systemansvar skulle flyttes til kapittel 13 i opplæringsloven. Dette har regjeringen valgt å ikke gjøre, poengterer Houg.

- PP-tjenesten har høy kompetanse og er et gratis tilgjengelig tilbud til alle skoler i Norge. Med økt kompetanse på håndtering av mobbesaker kunne PP-tjenesten vært en viktig ressurs, sier hun.

- Nå blir dette opp til den enkelte kommune om de vil gi ressurser til dette. Det synes jeg ikke er bra nok, avslutter Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud.


Publisert 18. april 2016, oppdatert 18. april 2016.