Møter Erna om lese- og skrivevansker

Setter lese- og skrivevansker på agendaen. Asbjørn Langås ved Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Numedal og Kongsberg er invitert til toppmøte med statsministeren.

- Det er gledelig at statsministeren setter dette tema på dagsorden, sier Asbjørn Langås, daglig leder av det interkommunale selskapet Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Numedal og Kongsberg (PPT-OT), hvor Buskerud fylkeskommune er medeier med 33 %.

- Temaet er viktigere enn det ved første øyekast ser ut til å være. Dette fordi språk, lesing og skriving utgjør en fundamental nøkkel til å lykkes i livet, fortsetter Langås.

- Ikke bare innenfor utdanning og i arbeidslivet, men også i privatlivet gjennom at det påvirker mulighetene til å etablere og opprettholde gode og stabile relasjoner.

- Språk, lesing og skriving utgjør derfor en viktig forutsetning for vennskap og familieliv, sier han.

I tillegg til arbeidet ved PPT-OT er Langås valgt til leder av en nystartet organisasjon som heter Faglig råd for PP-tjenesten.

Det er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle landets PP-tjenester, både kommunale og fylkeskommunale.

- 20 % av elevene strever

- I et moderne kunnskapssamfunn er det avgjørende for å lykkes i utdanning og arbeidsliv at man behersker lesing og skriving. Det er derfor viktig at vi klarer å fange opp elever som har lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, skriver statsministeren i møte innkallelsen til Langås.

Hensikten med møtet mandag 24. november er å diskutere og få innspill til en ny og bedre politikk på området, skriver statsminister Erna Solberg videre.

- På toppmøte vil ulike miljøer komme sammen for å utveksle erfaringer og diskutere. Jeg vil invitere forskere, ulike fagpersoner, representanter fra utdannings- og arbeidsmiljøer, og personer som selv har erfart hvordan der er å ha utfordringer med lesing og skriver, skriver statsministeren.

Lesevansker i befolkningen

- Tabellen overviser med all tydelighet at dette problemet er omfattende, sier Langås.

- I mange tilfeller er ikke lesevansker det eneste problemet en person har. Men kombinasjonen med lesevansker og andre typer vansker gjør livet vanskelig for alt for mange mennesker, sier han.

Statsministeren skriver videre at innspillene som kommer i møtet vil være viktige bidrag for å finne nye tiltak og utforme regjeringens politikk på området.

Ønsker et krafttak i skolene

- For videregående opplæring ønsker jeg at møtet fører til et krafttak i skolene på området lesing og skriving. Det er en grunnleggende ferdighet som skolene plikter å følge opp uansett hvor i utdanningsløpet eleven befinner seg, sier Langås.

Langås sier dette innebærer at de videregående skolene må:

  • raskt finne de elevene som sliter, og sette inn gode tiltak
  • ha systemer som fungerer og som er i bruk
  • være gode på metoder for opplæring for elever med lese- og skrivevansker
  • gi elevene rettighetene de har krav på
  • ha god kompetanse på lese- og skrivevansker i hele kollegiet
  • bruke riktige IKT-hjelpemidler på en god måte
  • Ha en felles inkluderende skolekultur

- På alle disse områdene er det mye å gjøre på alle skolene i Buskerud, mener han.

I tillegg til statsministeren deltar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på møtet i Oslo.


Publisert 13. november 2014, oppdatert 13. november 2014.