Møter kommunene om et bedre sammenhengende 13-årig skoleløp

- Vi ønsker å få til et godt samarbeid mellom rektorer i ungdomsskolene og rektorene på våre videregående skoler, sier fylkesutdanningssjef Atterås.

Et bedre sammenhengende 13-årig skoleløp.

Fylkesutdanningssjefen i Buskerud fylkeskommune gjennomfører nå regionale kommunemøter for å invitere til et systematisk samarbeid om kvalitetsutvikling av opplæringen.

- Vi ønsker et samarbeid som legger vekt på utvikling av kvalitet på opplæringa slik at flest mulig gjennomfører.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

Til disse møtene inviteres skolesjefene i kommunene.

- Formålet er å skape rammer for et godt samarbeid mellom rektorer i ungdomsskolene og rektorene på våre videregående skoler, fortsetter fylkesutdanningssjefen.

Les også: Mobbeombud for hele det 13-årige skoleløpet

Les også: Flere elever i Buskerud fullfører videregående

Hovedtema i møtene er kvalitet og resultater i opplæringen, og felles innsats for å øke gjennomføring.

Det skal lages et mandat for samarbeidet på rektornivå, og det skal skisseres hvordan skoleeier kan legge til rette for og etterspørre resultater for samarbeidet på rektornivå.

Samarbeidet styrkes både strategisk på skoleeiernivå, og operativt med rektorer fra grunnskole og videregående skole.

I forkant av møtene har hver kommune fått tilsendt datamateriale for sin kommune som viser:

  • inntakspoeng til videregående opplæring
  • fravær
  • resultater i fagene engelsk, matematikk og norsk
  • gjennomføringstall i videregående opplæring
  • annen informasjon om kommunens ungdom (fra NAV, Oppfølgingstjenesten)

Kommunene blir utfordret på sitt tallmateriale til å si noe om hva de tenker det kan være nyttig å samarbeide om på tvers av skoleslagene

Tidspunkt for gjennomføring av møtene:

4. oktober: Røyken og Hurum
2. november: Modum og Sigdal
3. november: Ringerike, Hole, Flå og Krødsherad
4. november: Drammen, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker
17. november: Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nes
18. november: Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal

- Etter gjennomføring av møtene 2. - 4. november har skolesjefer/kommunalsjefer gitt positiv tilbakemelding på dette systematiske samarbeidet, avslutter fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 7. november 2016, oppdatert 7. november 2016.