Møtte streikende lærere

Fylkesordfører og fylkesrådmann møtte tirsdag formiddag streikende lærere i Drammen.

220 lærere fra tre ungdomskoler og to videregående skoler i Drammen troppet tirsdag formiddag opp foran fylkeshuset der de møtte fylkesordfører Morten Eriksrød og fylkesrådmann Runar Hannevold.

Eriksrød og Hannevold fikk overrakt hver sin plakett med teksten "La lærerne være lærere". 

- Jeg konstaterer at det nå er kontakt mellom partene, og jeg håper dette fører til et resultat som gjør at lærerne kommer tilbake til skolen, sa fylkesordfører Morten Eriksrød til de fremmøtte lærerne.

Buskerud fylkeskommune eier 13 videregående skoler, Fagskolen Tinius Olsen, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole.

To av fylkeskommunens videregående skoler er berørt av streiken:

Det gjelder konkret 66 ansatte ved Drammen vgs og 94 ansatte ved Åssiden vgs. Til sammen utgjør de halvparten av lærerne ved de to skolene.

Oppdatert informasjon om mulige konsekvenser arbeidskonflikten kan gi, legges ut på skolenes hjemmesider.


Publisert 12. august 2014, oppdatert 12. august 2014.