NHO-ros til elevene

Elevene hadde en sentral rolle i gjennomføringen av NHO Buskeruds store årskonferanse på Drammen videregående skole.

- Vi har fortalt om prosjektene våre til alle deltakerne, og det var spennende å få tilbakemeldinger fra næringslivet, sier Julie Røste (17) ved forskerlinja ved Drammen videregående skole.

17-åringen var en av mange elever fra Drammen, Åssiden og Lier videregående skole som tirsdag hadde en sentral rolle under den store årskonferansen til NHO Buskerud.

Konferansen "Læringslivet" var for anledningen lagt til Drammen videregående skole og samlet næringslivet til foredrag og workshops.

Skolen som konferansearena

- Det er sammenhengen mellom skole og arbeidsliv, og betydningen av utdanning og opplæring som vi ønsker å vise ved å bruke skolen som konferansearena, forklarer utdanningsrådgiver Fredrik Svendsen i NHO Buskerud.

Svendsen synes elevene har gjort en stor og god jobb med å legge til rette for konferansen.

Entreprenørskapslinja INSPIRO, elever fra Service og samferdsel i vertskapsrollen og som arrangører, elever fra kokk- og servitør som laget og presenterte maten, elever fra blomsterdekoratørlinja som laget blomsteroppsatsene og elever fra medier og kommunikasjon som dokumenterte og filmet konferansen.

I tillegg presenterte mange elever sine ungdomsbedrifter på stands.

- Fantastisk konsept

- Vår president, Tore Ulstein, sier at dette var et fantastisk konsept, så vi er veldig godt fornøyd med alt det elevene har gjort, fortsetter Svendsen og understreker at elevene som er involvert får dekket en rekke læringsmål.

NHO konferanse

- Elevene har vist i praksis akkurat hvor viktig det er å jobbe opp mot næringslivet i slike prosjekt, og de fortjener all mulig skryt, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Motiverer elever

- Det med samarbeid mellom skole og næringsliv kan være med på å motivere elevene til å fullføre ved at man ser hvordan jobben fungerer i praksis, sier Elizabeth Skogrand, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Noe av det som er utfordringen er at vi trenger flere som tar fagutdannelse og vi trenger at flere gjennomfører videregående opplæring, fortsetter hun.

- Læring er jo ikke noe som bare skjer på videregående, men i alle deler av livet, avslutter Elizabeth Skogrand.


Publisert 4. mars 2014, oppdatert 4. mars 2014.