Nasjonalt vitensenter

Arbeidsinstituttet Buskerud etablerer Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring.

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok enstemmig i sist møte etableringen av det nye nasjonale vitensenteret ved Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB).

- Vi er stolte av Arbeidsinstituttet, og det er ekstra hyggelig at vi kan bringe de gode erfaringene og resultatene ut til resten av landet, sier fylkestingsrepresentant Elizabeth Skogrand (H).

Bakgrunnen for denne muligheten bygger på det langvarige samarbeidet mellom fylkeskommunen ved AIB og fagmiljøet Lent AS.

Positiv psykologi

AIB er eid av Buskerud fylkeskommune og er et lærested for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

Man vektlegger hele tiden å forløse den enkeltes potensial i stedet for å lete etter feil og mangler.

LES OGSÅ: Silje (16) drømmer om å bli sveiser

Hvert år går 170 - 180 ungdommer på AIB, som har avdelinger i Drammen, Kongsberg, Midtfylket og Ringerike.

- Jeg har fulgt utviklingen over mange år, og det er gledelig å se hvordan Arbeidsinstituttet Buskerud er i faglig utvikling og hvordan de jobber kunnskapsbasert på en systematisk måte, sier Kari Kolbræk Ask (Sp).

- Det er ungdommene som blir satt i sentrum, det er ungdommene som får nye muligheter. Denne denne måten å jobbe på skal vi nå bringe videre, og det gjør meg stolt, sier  Hege Irene Fossum (KrF).

- Jeg håper virkelig at dette spres videre til alle videregående skoler i landet, sier Ida Marie Holen (Frp).

Framtidens ledere

Studiet i Appreciative Inquiry

Det er allerede etablert et regionalt erfaringsbasert kompetansesenter. Her opplever man stor ekstern interesse og økende antall interne oppdrag.

Behovet for å stadig videreutvikle fagligheten, skaper behov for et formelt etablert vitensenter.

Aktiviteten ved senteret er allerede i gang på nasjonalt nivå gjennom studiet i Appreciative Inquiry som ble gjennomført første gang høsten 2011.

Studiet, som gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunen ved AIB, Lent AS og Høgskolen i Buskerud, er utviklet videre og denne høsten ble modul to lansert. 150 studenter fra hele landet har deltatt i studiet.

Ledelse for framtiden – Framtidens ledere, et kvalifiseringskurs for elever, lærere og ledere ble løftet til nasjonalt nivå våren 2013. Dette har AIB gjennomført i samarbeid med Kronprinsparets Fond, Lent AS og NHO Buskerud.

Nybrottsarbeidet som gjøres her har internasjonal interesse, og ønsket er å gi dette en sentral rolle i vitensenteret.

LES OGSÅ: Mottok en halv million fra Kronprinsparets Fond

Arbeidsinstituttet i Buskerud
Rett før jul i fjor mottok AIB 500.000 fra Kronprinsparets Fond.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det at fylkeskommunen er først ute med en etablering av et nasjonalt vitensenter skaper muligheter for å tiltrekke seg ressurser til forsknings- og utviklingsarbeid i vår region.

Dette vil være med på å utvikle fylkeskommunen en attraktiv kunnskapsorganisasjon og spydspiss innenfor et framvoksende fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.

Lent AS representerer Skandinavias fremste kompetansemiljø innenfor positiv psykologi og Appreciative Inquiry.

Eneste i Europa

AIB er antakelig den eneste virksomheten i europeisk sammenheng som systematisk har benyttet det styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry på alle nivåer i organisasjonen samtidig.

Dynamikken i samarbeidet mellom AIB og Lent AS har så langt ført til resultater som har vekket oppmerksomhet både innenlands og utenlands.

Det er bygget opp forskningsbasert kunnskap og utviklet verktøy som er prøvd systematisk ut i norsk sammenheng. 

Bruk av styrkebasert tenkesett er også valgt som det sentrale verktøyet for organisasjonsutvikling i hele fylkeskommunen.


Publisert 10. februar 2014, oppdatert 10. februar 2014.