Ny løsning for utsending av varselbrev til elever

Tre skoler skal være piloter for den nye løsningen, som er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med god hjelp fra Telemark fylkeskommune.

Løsningen benytter sikre digitale utsendingskanaler, og Ringerike, Rosthaug og Åssiden videregående skole er valgt ut til å være de første skolene som skal bruke den nye løsningen.

Varselbrev sendes i henhold til forskrift til opplæringsloven §3.7 når det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden og/eller atferd i halvårsvurdering eller standpunktkarakter.

Varselbrev sendes også dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering eller standpunktvurdering med karakter i ett eller flere fag. 

Er du forberedt på å motta posten digitalt?

Vi benytter Altinn, Digipost, eBoks og Posten som våre utsendingskanaler. Når vi sender brevene gjennom slike sikre, digitale løsninger vil du motta brevet raskere, samtidig som vi sparer miljøet og utgifter til papir, print og porto.

Har du tidligere brukt eBoks eller Digipost som din digitale postkasse?
Du vil da motta varselbrevet her. Du får en varsel i app, sms eller e-post fra din digitale postkasseleverandør om ny post, og du må logge deg inn for å lese brevet.

Har du ikke valgt en digital postkasse, men har for eksempel mottatt skatteoppgjøret i Altinn?
Du vil da motta varselbrevet i din digitale postkasse i Altinn. Du vil også her motta sms og/eller e-post om ny post, slik at du kan logge deg inn for å lese brevet. Varselbrevet sendes ut på papir til adresse fra folkeregisteret dersom det ikke er lest innen tre dager.

Har du aldri mottatt digital post fra det offentlige?
Da blir varselbrevet sendt som ordinær post til din adresse i folkeregisteret. Hvis du ønsker å få en digital postkasse, kan du lese mer på www.norge.no.

Hvis eleven er under 18 år

Da sendes varselbrevet også digitalt til de/den som er registrert med foreldreansvar i folkeregisteret. Ved delt foreldreansvar vil begge foreldre få varselet tilsendt.

Når eleven har hemmelig adresse 

Er eleven registrert med hemmelig adresse i folkeregisteret, eller lokalt i skolens registre, vil vi ikke sende brevet digitalt til elev eller den/de som er registrert med foreldreansvar i folkeregisteret.

Varselet vil da distribueres manuelt etter skolens retningslinjer for den enkelte sak.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om denne løsningen kan du ta kontakt med skolen. Se oversikt over skoler.


Publisert 24. februar 2017, oppdatert 16. mars 2017.