Ny skolebrosjyre til 10.000 elever

Ny brosjyre med informasjon om resultater og utdanningsprogram i videregående skole i Buskerud sendes nå ut til ungdomsskolene.

Den nye brosjyren "Ditt valg - dine muligheter" er trykket i et opplag på 10.000 eksemplarer som nå sendes ut til alle ungdomskolene i Buskerud.

Brosjyren gir informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune.

- Å offentliggjøre resultatene ved hver enkelt skole er et politisk initiativ fra H, KrF og Frp og vi er veldig fornøyd med at brosjyren nå er klar og kommer ut til de som skal søke skoleplass og alle andre som er interessert i tilstanden i videregående skole i Buskerud, sier leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, Elizabeth Skogrand (H).

I tillegg jobbes det også med en nettløsning slik at skoleresultatene blir enda mer tilgjengelige.

- Hva er hensikten med å synliggjøre resultatene?

- Hensikten med offentliggjøringen er å gjøre resultatene ved skolene våre tilgjengelig for alle de som skal begynne i videregående opplæring, foreldre, lærere, media og andre som er interessert, sier Skogrand.

Utdanningsbrosjyren sendes ut nå slik at 10. klassinger og 1. klassinger i videregående skole skal få informasjon før søknadsfristen 1. mars.

- Elever som skal søke skoleplass skal få objektiv og god kunnskap om hvordan nivå og trivsel er på de skolene de er interessert i å gå på, sier utdanningspolitikeren.

- Skoleresultatene vil aldri kunne gi et fullstendig bilde av hvordan det vil være å gå på en skole, men vil kunne bidra til at elever tar valg som er riktige for dem, sier hun.

- Hvordan bruker dere som skolepolitikere resultatene som kommer frem?

- Som politikere bruker vi skoleresultatene og elevundersøkelsen til å støtte skoler som har utfordringer i ulike fag eller studieretninger, og til å sette i gang tiltak og prosjekter der vi ser at vi har potensial for forbedring, for eksempel ved stort frafall, sier Skogrand.

- Fra H, KrF og Frps side vil vi fortsette å bruke resultatrapportene som et viktig kunnskapsgrunnlag for hvilke politiske grep som er riktig å ta. Det som er viktig nå er imidlertid at den viktigste informasjonen blir lett tilgjengelig for alle, og særlig for elever, avslutter Elizabeth Skogrand.

Grunnet en teknisk feil er gjennomføringstallene (fullført og bestått) for utdanningsprogrammet Service og samferdsel på Drammen videregående for lave. Nye tall vil bli gjort synlige i pdf-versjonen av brosjyren så snart det er teknisk mulig.


Publisert 15. januar 2014, oppdatert 15. januar 2014.