Ny utsmykking ved St. Hallvard vgs

Dansere på vegg og sagnet om St. Hallvard møter elevene i det nye musikk- og dansebygget på St. Hallvard vgs.

Mandag formiddag var de to kunsterene Aurora Passero og Runi Langum tilstede på St. Hallvard videregående skole i Lier for å inspisere utsmykkkingen.

Det nye dans- og musikkkbygget skal huse nær 200 elever.

- Utsmykningen vi har fått synes jeg er flott. Den utendørs utsmykningen på veggen som gir gode assosiasjoner til hva bygget rommer, sier rektor Unni Aadalen.

Passero har tidligere levert kunstverk til rom den norske ambassaden i Roma. St. Hallvard er hennes andre oppdrag av denne art: flere hengende tauskulpturer i det store, høyloftede sentralrommet.

Kvinne og mann i bevegelse

Langum har to utendørs oppdrag for St. Hallvard. Høyt oppe på begge skolens entrévegger vil man møte hennes metallrelieffer med menneskefigurer basert på tegning: en kvinne og en mann i bevegelse.

Hun har også levert en sittebenk i form av en steinskulptur med sandblåst motiv av sagnet om St. Hallvard og sitteplate av tre.

Aurora Passero og Runi Langum

-Ved inngangen har vi fått en benk med illustrasjoner av St. Hallvard som knytter dette bygget til hovedskolen. Innendørs har vi fått skulpturer i tauverk som kan gi inspirasjon til aktivitetene som skal foregå i bygget, fortsetter Aaadalen.

Unikt utdanningsprogram

Musikk, dans og dramatilbudet på St. Hallvard er det eneste fullskalatilbudet av musikk, dans og drama i Buskerud.

Dramaundervisningen har lokaler i det gamle mekaniske verkstedet på skolen som er bygget om til undervisningslokaler for dramafag.

For musikk og danseundervisningen har lokalene ikke vært gode nok. Skolen har leid lokaler til danseundervisningen, men brukt mye tid på frakt av elever fram og tilbake til skolen.

Musikkundervisningen har foregått i rom på skolen som ikke tilfredsstiller minimumskravene til undervisning, og antall rom er for lavt. Til tider har musikkundervisningen sjenert annen undervisning.

- Skolen er svært glad for å ha fått nye lokaler. Musikkelevene vil nå endelig få undervisning i egnede lokaler etter over 30 år års drift, sier rektoren.

- Danseelevene vil få velegnede lokaler og slipper daglig reising til innleide dansesaler., sier hun.

Nytt bygg frigjør

De dårlige lokalene ved skolen førte i fjor høst til at fylkestingspolitikerne vedtok å bruke over 70 millioner kroner på nytt dans- og musikkbygg (2.700 kvm).

Nybygget er universelt utformet og tas i bruk i januar 2014.

Bygget vil frigjøre rom til lærerarbeidsplasser, grupperom, samtalerom, tilfredsstillende kontorer til ledelse og administrasjon, og det blir mulig å samle elevtjenester og kontor for PPOT, elev- og lærlingombud og mobbeombud når de er på skolen.

- Når en del av undervisningen flyttes ut av skolen vil det bli bedre plass, og vi får mulighet til å ta i bruk grupperom og små rom til samtaler. Lærerne vil få mulighet til bedre arbeidsplasser, sier Aadalen.

- Det planlegges bruk av bygget etter skoletid. Hver elev vil få nøkkelkort som gir adgang til bygget utenom skoletid slik at lokalene kan brukes til øving. Hver torsdag er det planlagt åpen kveld med aktiviteter i musikk og dans, avslutter rektor Unni Aadalen.

For ytterligere informasjon:
Unni Aadalen, rektor, 32 24 01 00.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 26. november 2013.