Ønsker 800 bedrifters erfaringer med å være lærebedrift

Lærebedriftundersøkelsen 2018: Buskerud fylkeskommune ønsker tilbakemelding fra nær 800 lærebedrifter om deres erfaring med å være lærebedrift.

Buskerud fylkeskommune bruker Lærebedriftsundersøkelsen for å vite mer om hvordan det er å være lærebedrift og faglig leder i Buskerud.

- Vi håper på høy deltakelse og ønsker at flest mulig deltar, slik at vi kan se hva som fungerer og prioritere tiltak.

Svein Helge Nygard, fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune

Undersøkelsen tilrettelegges av Utdanningsdirektoratet, men det er fylkeskommunen som har hovedansvar for å gjennomføre Lærebedriftsundersøkelsen i sitt fylke.

Svarfrist: 20. desember.

Opplæringskontorene i Buskerud står selv for utsendelse av én undersøkelse per medlemsbedrift.

Nygard sier undersøkelsen sendes ut til over 700 faglige ledere i lærebedriftene i fylket.

- Det er viktig at de engasjerer seg! God svarprosent gir også mer pålitelige resultater.

Svein Helge Nygard

Spørsmålene fra Lærebedriftsundersøkelsen 

- Resultatene fra Lærebedriftsundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommunen som en hjelp til å følge opp læringsmiljøet, avslutter Svein Helge Nygard.

Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Lærebedriftene er pliktig til å svare på den del av utsendelsen som kalles Årlig rapportering, jfr opplæringsloven § 4-7.


Publisert 22. november 2018, oppdatert 22. november 2018.