Over 200 påmeldte på den internasjonale læringsfestivalen

Onsdag 13.april åpnes den internasjonale læringsfestivalen «Inspiring Learning Life» på Sundvolden Hotel av Kronprins Haakon.

En av arrangørene bak festivalen er Arbeidsinstituttet i Buskerud som eies av Buskerud fylkeskommune, og som er ett av samarbeidsprosjektene til Kronprinsparets Fond.

Fylkesordfører Roger Ryberg ønsker velkommen til alle deltakerne fra  inn- og utland før læringsfestivalen åpnes offisielt av Kronprins Haakon.

Målet for konferansen er å mobilisere ekspertise, kunnskap og kreativitet for å utforske og utvikle nye måter å lære sammen på.

Konferansen stiller blant annet spørsmål om hvordan man kan lære av de som har klart å skape noen av de beste læringsmiljøene innenfor skole, utdanning og organisasjoner i verden i dag.

- Jeg gleder meg veldig og håper at vi gjennom denne konferansen kan bidra til å flytte fokus fra problemer til ressurser.

Ingebjørg Mæland, daglig leder ved Arbeidsinstituttet i Buskerud

- Vi er veldig glad for at Kronprinsen har takket ja til å åpne læringsfestivalen. For oss betyr det anerkjennelse av et utviklingsarbeid som vekker internasjonal oppmerksomhet. Det gir energi til å stå på videre, sier Mæland.

Forskere i verdensklasse og internasjonale eksempler

Læringsfestivalen byr på noen av de fremste forskerne innen styrkebasert læring og sosialkonstruksjonisme, blant andre Kenneth Gergen, Elspeth McAdam, Gert Biesta og Larry Espe.

Dessuten kommer det representanter fra ulike læringsmiljøer fra hele verden som hver på sin måte har oppnådd svært gode resultater i sitt læringsarbeid.

Skape innovativ læringspraksis

De vil dele sine erfaringer og invitere til workshops hvor målet er å lære av suksesser og sammen skape innovativ læringspraksis som flere kan ta i bruk.

Alle deltakere vil bli utfordret til aktiv deling av kunnskap og erfaringer.
Arbeidsinstituttet i Buskerud arrangerer festivalen i samarbeid med Lent, Taos Institute og Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring.

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) eies av Buskerud fylkeskommune og er et praktisk alternativ for ungdommer som er i ferd med å falle utenfor eller har falt utenfor videregående opplæring.

Gjennom systematisk bruk av styrkebasert læring og stort fokus på å skape et miljø og en kultur som fremmer læringsglede for alle, kan AIB vise til svært gode resultater når det gjelder å motivere ungdom til å fullføre videregående utdanning.


Publisert 8. april 2016, oppdatert 8. april 2016.