Penger til kostnadskrevende utstyr

Utdanningspolitikerne vedtok fordeling av penger til åtte videregående skoler i Buskerud.

Tirsdag ettermiddag vedtok hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen midler til kostandskrevende utstyr til følgende videregående skoler:

  • Ål videregående skole: 350.000 kroner
  • Åssiden videregående skole: 650.000 kroner
  • Hønefoss videregående skole: 350.000 kroner
  • Kongsberg videregående skole: 125.000 kroner
  • Lier videregående skole: 980.707 kroner
  • Rosthaug videregående skole: 1.337.500 kroner
  • Numedal videregående skole: 206.793 kroner
  • Røyken videregående skole: 300.000 kroner

Fylkestinget har for 2013 bevilget 3,2 millioner kroner i tillegg til 0,5 millioner kroner som er øremerket yrkesfaglige skoler. Innsparinger fra 2010 og 2011 som følge av gode innkjøpsrutiner utgjør 0,6 millioner kroner som tillegges tildeling for 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt å fordele i 2013 er 4,3 millioner kroner.


Publisert 17. april 2013, oppdatert 17. april 2013.