Politikerne lyttet til ungdommene - senker aldersgrensen på Kulturkortet

- Vi vil at kulturkortet skal komme flere til gode - og senker aldersgrensen fra 16 til 13 år, sier Sissel Hovland (Ap).

Buskerud har tidligere hatt en ordning med et kulturkort for ungdom i alderen 16 – 20 år som ga rett til billige billetter på festivaler, konserter, kino, idrettsarrangement, museer og lignende.

Kortet ble avviklet i 2011, men etter valget i fjor høst fikk Samarbeidspartiene i fylkestinget flertall for sitt forslag om å gjeninnføre kortet.

- Kulturkortet gjør det billigere for ungdom å oppleve kulturtilbud i Buskerud.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget

Det er Buskerud fylkeskommune som dekker opp mellomlegget mellom egentlig pris og kulturkort-pris.

Ungdom i arbeidsgruppa

En arbeidsgruppe har siden februar jobbet med skisse til løsning, og innhentet erfaringer fra kommunene i Buskerud samt undersøkt ordninger i andre fylkeskommuner.

Ungdommene har selv vært representert i arbeidsgruppa.

- Vi anbefaler at målgruppa er 13-21 år, da kan både ungdomsskolen og videregående bruke tilbudet.

Ingjerd Eid Skjerven (14), Ungdommens fylkesting i Buskerud og medlem i arbeidsgruppa

Man opererer da med samme øvre aldersgrense som på opplæringssiden i Buskerud fylkeskommune, som har oppfølging av elever/ungdom frem til 21 år.

Live Bendiksby, Ingjerd Eid  Skjerven og Mari Opheim Berg møtte kulturpolitikerne i fylkeskommunen og la fram sine tanker om kulturkortet.
Ingjerd Eid Skjerven, Mari Opheim Berg og Live Bendiksby la fram sine tanker om kulturkortet da de møtte kulturpolitikerne i fylkeskommunen før sommerferien.

Ungdommene vil ha app

- Vi syntes at kulturkortet ikke burde være et fysisk kort, men en app.

Ingjerd Eid Skjerven (14)

Eid Skjerven poengterer at dagens ungdom bruker teknologi på en helt annen måte enn det de gjorde for bare fem - seks år siden.

- Ungdom i dag bruker mobilen sin hele tiden og de er vant med å kjøpe billetter på telefonen for å så vise den frem i kassen senere.

Ingjerd Eid Skjerven

Ungdommene mener også at det er en god ide å belønne bruken av kortet.

- Man kan også legge inn funksjoner som gjør at man får lyst til å bruke appen, som forskjellige achievements, der man for eksempel kan vinne noe ved å delta på fem kulturtilstelninger eller ved å besøke spesielle kulturelle arenaer, sier hun.

- Jeg er veldig glad for ungdommenes engasjement, og det er viktig at vi lytter til dem som er brukerne for å få en best mulig løsning.

Sissel Hovland (Ap)

Suksess i Hedmark

Hedmark fylkeskommune er et fylke som har klart å få ordningen til å fungere godt.

En av suksessfaktorene i Hedmark er at ordningen er fleksibel og kan tilpasses kommuner av ulik størrelse og ulik kulturell infrastruktur og kulturtilbud.

Med fleksibilitet ligger eksempelvis at i det å sette opp en buss til nabokommunens arrangement kan være en god løsning der hvor mangelen på offentlig transport er den største hindringen for kulturell deltakelse.

Nå skal Hovland og politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen, i samarbeid med administrasjonen i Buskerud fylkeskommune, se på hvordan ordningen best kan ivareta ønskene fra ungdommene.


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 22. juni 2016.